Facebook

Naštvat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu naštvat <koho>.

Význam: Naštvat znamená rozzlobit někoho, rozčílit ho nebo dát najevo svůj rozhořčený postoj vůči němu.

roztočit naplno (motor)

Roztočit naplno znamená otočit motor na nejvyšší možnou rychlost, aby dosáhl co nejvyššího výkonu.

natočit (kola)

Význam slova "natočit" je otáčet kola, obyčejně kol na kole, aby byla správně usazena, například při výměně pneumatik nebo opravách.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit znamená rozčílit; vyvolat v někom zlost nebo rozhořčení.

nasrat

Nasrat znamená projevit velkou nebo silnou zlost, rozčilení nebo frustraci.

Podobná synonyma

vyhošťovat <koho odkud>

Vyhošťovat znamená násilně vyhnat osobu z určitého místa.

najít <koho n. co>

Najít: hledat a objevit požadovanou věc nebo osobu.

dostat <z koho> (peníze)

Dostat (peníze) znamená získat finanční prostředky od někoho jiného.

nasytit <koho>

Nasytit znamená uspokojit jeho hlad; dostatečně ho nakrmit, aby byl spokojený.

podnítit <koho>

Podnítit znamená vyburcovat, podpořit či podněcovat k činnosti; inspirovat k počinům nebo myšlenkám.

zaběhávat (motor)

Zaběhávat motor znamená spustit motor, aby se rozehřál a dosáhl optimálního výkonu.

vrazit <do koho>

Vrazit do koho znamená fyzicky napadnout nebo vtlačit někoho do něčeho s cílem způsobit nemoc nebo bolest.

vyobrazit <koho n. co>

Vyobrazit: vyjádřit nějakou myšlenku/ideu/pocit pomocí obrazu/kresby/fotografie.

píchat <koho n. s kým>

Píchat se vyjadřuje jako verbální útok na koho nebo s kým: šikana, kritika, výsměch nebo narážky.

burcovat <koho n. co>

Burcovat: vzbuzovat pozornost, povzbuzovat k činu.

sekularizovat <koho n. co>

Sekularizovat znamená odtrhnout něco od náboženství a přesunout jej do veřejného prostoru.

oklamat <koho>

Oklamat znamená lhát a myslet si, že tomu uvěří.

nominovat <koho>

Nominovat znamená oficiálně navrhnout jeho kandidaturu na nějakou funkci nebo pozici.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho provoz a dostat jej do stavu, kdy se nehýbe.

rozběhnout se (motor)

Zapnout motor a umožnit mu, aby se rozjel na vyšší rychlost.

unavit <koho>

Unavit znamená vyčerpat fyzickou i psychickou sílu, způsobit únavu, vyčerpání.

zaplést <koho do čeho>

Zaplést znamená provázat nebo přímo spojit někoho nebo něco s něčím jiným. Například dobytím nebo závazkem.

obeznámit <koho s čím>

Obeznámit: seznámit někoho s něčím, uvést ho do problematiky nebo do prostředí.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

disgustovat <koho>

Vyvolávat odpor, vzbuzovat rozčarování, náladu ošklivosti nebo znechucení u někoho.

přemluvit <koho>

Přesvědčit o něčem prostřednictvím argumentů, přímluv nebo slibů.

testovat <koho n. co>

Testovat je provádění série procesů, které slouží k ověření funkčnosti, správnosti a kvality produktu, procesu nebo služby.

získávat <koho>

Získávat: dosahovat, získat, získat kontrolu nad něčím nebo něčím.

okouzlit <koho>

Okouzlit: příjemně působit na koho, získat jeho sympatie.

umístit <koho> (v řadě)

Umístit znamená uložit jej na požadované místo nebo pořadí.

pokazit se (motor)

Pokazit se (motor): selhání motoru, které způsobí, že nebude fungovat správně.

ukojovat <koho>

Ukojovat znamená uspokojit něčí potřeby, přání nebo touhy. Kojit znamená pomoci někomu, aby se cítil dobře nebo se zotavil.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená připravit nebo obléknout někoho do obleku či jiného formálního oděvu.