Facebook

Zpomalit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zpomalit.

Význam: Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

zvolnit (krok)

Zvolnit znamená zpomalit, snížit rychlost či intenzitu.

retardovat

Retardovat znamená zpomalit nebo zabránit v dokončení činnosti.

Podobná synonyma

zrychlit běh

Zrychlit běh znamená dosáhnout rychlejšího tempa nebo rychlosti běhání, ať už se jedná o závodní běh nebo rekreační běh.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho chod a zastavit provoz motoru.

překazit <co>

Zabránit něčemu, co bylo plánováno nebo mělo být provedeno; znemožnit či zmařit.

zadržet (smích)

Zadržet = ovládat, potlačit nebo držet zpět emoce nebo smích.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

zastavit se (v řeči)

Zastavit se znamená zastavit činnost, zastavit se na místě nebo zastavit se v tom, co člověk dělá.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

zadržet

Zadržet znamená udržet nebo uchopit a zabránit tak pohybu nebo úniku.

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.

lehký (krok)

Lehký krok je snadný pohyb, který není obtížný ani namáhavý.

zastavit se

Zastavit se znamená přestat s činností, pohybem nebo čekáním, zastavit se, aby se uskutečnilo něco jiného.

krok

Krok je pohyb nohou; je to malý, ale důležitý pohyb, který nás přibližuje ke cíli.

utlumit

Utlumit je snížit intenzitu či sílu, zmírnit nebo ztišit.

zadržet <koho n. co>

Zadržet znamená uchopit, zabránit pohybu nebo odstranit něco.

zvolnit

Zvolnit znamená snížit rychlost pohybu nebo činnosti, aby se dosáhlo požadovaného stavu.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.

zastavit se (vývoj)

Zastavit se znamená přerušit vývoj, činnost nebo proces a nechat jej v tomto stavu.

zastavit (dech)

Zastavit dech znamená přestat dýchat nebo zadržet dech na určitou dobu.