Facebook

Zpomalit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zpomalit.

Význam: Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

zvolnit (krok)

Zvolnit znamená zpomalit, snížit rychlost či intenzitu.

retardovat

Retardovat znamená zpomalit nebo zabránit v dokončení činnosti.

Podobná synonyma

krok

Krok je pohyb, který člověk či zvíře udělá, když se přesune z jednoho místa na druhé. Může to být jak krátký pohyb, tak i dlouhá cesta.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.

zadržet

Zadržet znamená zastavit nebo odstranit pohyb, vážení nebo přísun.

zastavit se

Zastavit se znamená přestat vykonávat jakoukoliv činnost, zastavit se můžeš i fyzicky.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho chod a zastavit provoz motoru.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

utlumit

Utlumit znamená snížit intenzitu, sílu nebo hlasitost něčeho.

udělat krok zpět

Udělat krok zpět znamená vzdát se něčeho, čeho jste dosáhli, a vrátit se do původního stavu.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit, pozastavit, ukončit.

zrychlit běh

Zrychlit běh znamená dosáhnout rychlejšího tempa nebo rychlosti běhání, ať už se jedná o závodní běh nebo rekreační běh.

pravidelný (krok)

Pravidelný krok je jednotlivý krok, který je proveden v pevně stanovených intervalech.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

zrychlovat (krok)

Zrychlovat znamená rychleji se pohybovat, zvýšit tempo pohybu nebo akce.

zvolnit

Zvolnit znamená přestat rychle se pohybovat a ubírat rychlost, snížit tempo.

zrychlit (krok)

Zrychlit znamená zvýšit rychlost; v kroku znamená udělat věci rychleji a efektivněji.

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.

zastavit (motor)

Zastavit motor znamená přerušit jeho práci a jeho provoz.

zvolňovat (krok)

Zvolňovat znamená snižovat sílu, rychlost nebo intenzitu pohybu nebo činnosti.