Facebook

Podvázat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu podvázat.

Význam: Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

zavázat dole

Uzavřít smlouvu, dohodu nebo jiné závazky; učinit pevnou slib nebo zavázat se k činnosti.

svázat

Svázat znamená uvázat, spojit, zpevnit nebo omezit pohyb něčeho.

ochromit (dopravu)

Ochromit znamená zastavit, zablokovat nebo omezit dopravu.

ztížit

Ztížit znamená snížit pružnost, zhoršit nebo omezit pohyb, činnosti nebo proces.

zabrzdit

Zabrzdit znamená přibrzdit/zpomalit, aby se dosáhlo požadované rychlosti.

utlumit

Utlumit je snížit intenzitu či sílu, zmírnit nebo ztišit.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

Podobná synonyma

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho provoz a dostat jej do stavu, kdy se nehýbe.

svázat (kufr)

Svázat kufr znamená pevně uzamknout jeho víka a zajistit, aby se obsah neroztříštil.

překazit <co>

Zabránit v dokončení něčeho.

zadržet (dech)

Zadržet dech znamená zastavit dýchání na určitou dobu.

zadržet

Uchovat, nebo zastavit průchod něčeho; zastavit něčí pohyb nebo činnost; omezit, zabránit čemu.

zastavit se

Zastavit se znamená přestat s činností, pohybem nebo čekáním, zastavit se, aby se uskutečnilo něco jiného.

dole

Dole: směrem dolů, na nejnižší úroveň.

zadržet <koho n. co>

Zadržet znamená uchopit, zabránit pohybu nebo odstranit něco.

ochromit

Ochromit znamená omezit nebo oslabit sílu, schopnost nebo účinek něčeho.

zastavit se (v řeči)

Zastavit se znamená zastavit činnost, zastavit se na místě nebo zastavit se v tom, co člověk dělá.

zastavit (vzestup)

Zastavit vzestup znamená zabránit tomu, aby se stav nebo situace dále zhoršovaly.

ochromit <co>

Ochromit znamená omezit či zabránit něčemu, aby se mohlo plně rozvinout.

pro dopravu osob

Doprava osob je přemisťování lidí mezi zdrojem a cílem pomocí různých prostředků, jako je autobus, vlak, letadlo nebo auto.

ztížit <co>

Ztížit znamená omezit, usnadnit nebo zesílit.

zadržet (smích)

Zadržet = ovládat, potlačit nebo držet zpět emoce nebo smích.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit pohyb, činnost; zabránit v dalším pokračování.

zavázat se <k čemu>

Slibit, že se bude něco dělat nebo dodržovat; dát slovo, že se něco udělá.

zavázat se

Slovo zavázat se znamená učinit slib, že se budeme držet slíbeného a budeme dodržovat požadavky nebo podmínky.

paralyzovat (dopravu)

Paralyzovat dopravu znamená úplně ji zastavit, zablokovat, nechat bez pohybu.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.