Facebook

Podvázat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu podvázat.

Význam: Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

zavázat dole

Uzavřít smlouvu, dohodu nebo jiné závazky; učinit pevnou slib nebo zavázat se k činnosti.

svázat

Svázat znamená uvázat, spojit, zpevnit nebo omezit pohyb něčeho.

ochromit (dopravu)

Ochromit znamená zastavit, zablokovat nebo omezit dopravu.

ztížit

Ztížit znamená snížit pružnost, zhoršit nebo omezit pohyb, činnosti nebo proces.

zabrzdit

Zabrzdit znamená přibrzdit/zpomalit, aby se dosáhlo požadované rychlosti.

utlumit

Utlumit je snížit intenzitu či sílu, zmírnit nebo ztišit.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

Podobná synonyma

ztížit <co>

Ztížit znamená omezit, usnadnit nebo zesílit.

zastavit se

Zastavit se znamená ukončit činnost nebo pohyb; přerušit jejich trvání.

zadržet <koho n. co>

Zadržet znamená uchopit, zabránit pohybu nebo odstranit něco.

zavázat

Zavázat znamená slíbit něco, co je nutné splnit, a tím se stát zodpovědným.

ochromit

Ochromit znamená omezit nebo zablokovat činnost nebo schopnost člověka nebo organizace.

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit, pozastavit, ukončit.

pro dopravu osob

Doprava osob je přemisťování lidí mezi zdrojem a cílem pomocí různých prostředků, jako je autobus, vlak, letadlo nebo auto.

svázat (zajatce)

Spoutat, omezit pohyb, připoutat zajatce pouty nebo jinými prostředky.

zavázat se

Zavázat se: slíbit, že něco uděláte, podstoupíte nebo dodržíte.

zadržet

Zadržet: udržet, zastavit, odložit, pozdržet; zabránit něčemu v pohybu nebo probíhání.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho chod a zastavit provoz motoru.

ochromit (mrtvice)

Ochromit znamená náhle uvést do stavu ztráty části nebo celého pohyblivosti, citlivosti nebo jiného smyslu, obvykle způsobeného mrtvicí.

zastavit se (vývoj)

Zastavit se znamená přerušit vývoj, činnost nebo proces a nechat jej v tomto stavu.

ležící dole

Ležící dole označuje polohu předmětu nebo osoby, který se nachází na zemi a jehož hlava je směřována dolů.

překazit <co>

Zabránit v dokončení něčeho.

dole

Dole označuje místo níže než je současná pozice.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.