Facebook

Zrychlit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zrychlit.

Význam: Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

urychlit<co>

Urychlit znamená uspíšit, urychlit proces, akci, vývoj, postup.

uspíšit

Uspíšit znamená provést něco rychleji než obvykle.

akcelerovat

Akcelerovat znamená zvyšovat rychlost, tempo nebo intenzitu činnosti.

Podobná synonyma

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit pohyb, činnost; zabránit v dalším pokračování.

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.

utlumit

Utlumit znamená omezit a potlačit výkon, zvuk, energii nebo akci.

zpomalit (tempo)

Snížit tempo, ubrat na rychlosti.

překazit <co>

Zabránit něčemu dosáhnout očekávaného cíle.

zadržet

Zadržet znamená zabránit něčemu v pohybu; držet pevně, aby se to nemohlo pohnout; uchopit či zastavit.

zadržet <koho n. co>

Zadržet znamená uchopit, zabránit pohybu nebo odstranit něco.

zastavit (motor)

Zastavit motor znamená přerušit jeho práci a jeho provoz.

zastavit se <o co>

Zastavit se znamená pozastavit nebo zastavit činnost, situaci nebo proces, aby se mohlo zamyslet nad jeho důsledky.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.

zastavit se

Zastavit se znamená přestat se pohybovat nebo činnost, kterou člověk dělá.

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho chod a zastavit provoz motoru.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

urychlit

Zrychlit, zvýšit tempo pohybu nebo činnosti; přidat rychlost.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.