Facebook

Zrychlit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zrychlit.

Význam: Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

urychlit<co>

Urychlit znamená uspíšit, urychlit proces, akci, vývoj, postup.

uspíšit

Uspíšit znamená provést něco rychleji než obvykle.

akcelerovat

Akcelerovat znamená zvyšovat rychlost, tempo nebo intenzitu činnosti.

Podobná synonyma

zadržet

Zadržet znamená udržet nebo uchopit a zabránit tak pohybu nebo úniku.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

zadržet (smích)

Zadržet = ovládat, potlačit nebo držet zpět emoce nebo smích.

zastavit se

Zastavit se znamená přestat dělat to, co se dělalo, a něco jiného začít nebo si odpočinout.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit, pozastavit, ukončit.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

překazit <co>

Zabránit něčemu, co bylo plánováno nebo mělo být provedeno; znemožnit či zmařit.

urychlit

Urychlit znamená zvýšit rychlost pohybu, nebo procesu, aby bylo dosaženo dříve než obvykle.

utlumit

Utlumit znamená umlčet, potlačit, omezit nebo stlumit.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

zastavit (vzestup)

Zastavit vzestup znamená zabránit tomu, aby se stav nebo situace dále zhoršovaly.

uspíšit <co>

Uspíšit znamená urychlit, zvýšit tempo v něčem.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho chod a zastavit provoz motoru.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.

zastavit se <o co>

Zastavit se znamená pozastavit nebo zastavit činnost, situaci nebo proces, aby se mohlo zamyslet nad jeho důsledky.

zpomalit (tempo)

Snížit tempo, ubrat na rychlosti.