Facebook

Zrychlit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zrychlit.

Význam: Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

urychlit<co>

Urychlit znamená uspíšit, urychlit proces, akci, vývoj, postup.

uspíšit

Uspíšit znamená provést něco rychleji než obvykle.

akcelerovat

Akcelerovat znamená zvyšovat rychlost, tempo nebo intenzitu činnosti.

Podobná synonyma

utlumit

Utlumit znamená umlčet, ztišit, potlačit nebo zeslabit.

zastavit (vzestup)

Zastavit vzestup znamená zabránit tomu, aby se stav nebo situace dále zhoršovaly.

urychlit

Urychlit znamená zvýšit rychlost pohybu, nebo procesu, aby bylo dosaženo dříve než obvykle.

zastavit se

Zastavit se znamená ukončit činnost, ať už je to jakékoli pohybové nebo verbální chování.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.

zadržet (dech)

Zadržet dech znamená zastavit dýchání na určitou dobu.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

zastavit se <o co>

Zastavit se znamená pozastavit nebo zastavit činnost, situaci nebo proces, aby se mohlo zamyslet nad jeho důsledky.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit, pozastavit, ukončit.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho chod a zastavit provoz motoru.

zadržet

Zadržet znamená zastavit nebo odstranit pohyb, vážení nebo přísun.

překazit <co>

Zabránit něčemu dosáhnout očekávaného cíle.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

zastavit se (vývoj)

Zastavit se znamená přerušit vývoj, činnost nebo proces a nechat jej v tomto stavu.