Facebook

Utlumit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu utlumit <co>.

Význam: Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

Podobná synonyma

překazit <co>

Zabránit činu/činnosti v dokončení, zabránit jeho úspěšnému provedení.

zadržet <koho n. co>

Zadržet znamená uchopit, zabránit pohybu nebo odstranit něco.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.

zadržet

Zadržet: udržet, zastavit, odložit, pozdržet; zabránit něčemu v pohybu nebo probíhání.

zastavit se <o co>

Zastavit se znamená pozastavit nebo zastavit činnost, situaci nebo proces, aby se mohlo zamyslet nad jeho důsledky.

zastavit se

Zastavit se znamená přestat s činností, pohybem nebo čekáním, zastavit se, aby se uskutečnilo něco jiného.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

zastavit (motor)

Zastavit motor znamená přerušit jeho práci a jeho provoz.

zrychlit (krok)

Zrychlit znamená zvýšit rychlost; v kroku znamená udělat věci rychleji a efektivněji.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho provoz a dostat jej do stavu, kdy se nehýbe.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.

zadržet (dech)

Zadržet dech znamená zastavit dýchání na určitou dobu.

zrychlit běh

Zrychlit běh znamená dosáhnout rychlejšího tempa nebo rychlosti běhání, ať už se jedná o závodní běh nebo rekreační běh.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit, pozastavit, ukončit.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

zastavit se (vývoj)

Zastavit se znamená přerušit vývoj, činnost nebo proces a nechat jej v tomto stavu.