Facebook

Zbrzdit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zbrzdit.

Význam: Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

Podobná synonyma

utlumit

Utlumit znamená umlčet, potlačit, omezit nebo stlumit.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená vypnout motor a ukončit jeho provoz.

zastavit se <o co>

Zastavit se znamená pozastavit nebo zastavit činnost, situaci nebo proces, aby se mohlo zamyslet nad jeho důsledky.

zastavit se

Zastavit se znamená přestat se pohybovat nebo činnost, kterou člověk dělá.

zadržet

Zadržet znamená zabránit něčemu v pohybu; držet pevně, aby se to nemohlo pohnout; uchopit či zastavit.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.

překazit <co>

Zabránit něčemu, co bylo plánováno nebo mělo být provedeno; znemožnit či zmařit.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit, pozastavit, ukončit.

zastavit (motor)

Zastavit motor znamená přerušit jeho práci a jeho provoz.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.