Facebook

Zbrzdit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zbrzdit.

Význam: Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

Podobná synonyma

překazit <co>

Zabránit něčemu, co bylo plánováno nebo mělo být provedeno; znemožnit či zmařit.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho provoz a dostat jej do stavu, kdy se nehýbe.

zadržet (dech)

Zadržet dech znamená zastavit dýchání na určitou dobu.

zadržet (smích)

Zadržet = ovládat, potlačit nebo držet zpět emoce nebo smích.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

zastavit se <o co>

Zastavit se znamená pozastavit nebo zastavit činnost, situaci nebo proces, aby se mohlo zamyslet nad jeho důsledky.

zadržet

Zadržet znamená uchovávat, zastavit, omezit nebo zabránit pohybu či činnosti.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.

zastavit se

Zastavit se znamená přerušit pohyb nebo činnost a zůstat ve stejné poloze.

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.

zrychlit běh

Zrychlit běh znamená dosáhnout rychlejšího tempa nebo rychlosti běhání, ať už se jedná o závodní běh nebo rekreační běh.

utlumit

Utlumit znamená umlčet, potlačit, omezit nebo stlumit.

zastavit (motor)

Zastavit motor znamená přerušit jeho práci a jeho provoz.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit pohyb, činnost; zabránit v dalším pokračování.