Facebook

Vyzkoušet - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu vyzkoušet.

Význam: Vyzkoušet znamená otestovat nebo zkusit něco, aby se zjistilo, jak funguje nebo jestli je to správné.

zkusit <co>

Zkusit znamená vyzkoušet, vyzkoušet si něco, zkusit něco udělat nebo zjistit, jak to funguje.

ověřit

Ověřit znamená potvrdit nebo prokázat pravdivost čehokoliv.

otestovat

Otestovat znamená provést test nebo zkoušku, aby bylo zjištěno, zda je daný produkt, systém nebo funkce funkční.

podrobit <co> zkoušce

Podrobit zkoušce znamená provést test nebo zkoušku pro určení úrovně znalostí, schopností nebo kvality.

examinovat

Examinovat znamená prověřovat, zkoumat nebo přezkoumávat něco s cílem získat informace.

vytrpět <co>

Vytrpět: trpělivě snášet těžkosti, utrpení nebo námahu.

prožít

Prožít znamená prožívat všechny pocity a emoce, které jsou spojeny s danou situací nebo událostí.

zažít

Prožít, vnímat, zkušenosti poznat; dožít, poznat a smyslem pochopit.

podstoupit

Podstoupit znamená přijmout, vystát nebo snést něco obtížného nebo nepříjemného.

vystát

Vystát: trpělivě a odvážně čelit těžkým situacím, namáhavým situacím nebo neúprosnému postavení.

okusit <co>

Okusit znamená ochutnat, vyzkoušet nebo zažít něco nového.

ochutnat

Ochutnat znamená osobně otestovat chuť něčeho, aby člověk mohl posoudit kvalitu nebo vlastnosti produktu.

Podobná synonyma

prožít <co>

Prožít znamená zažít zážitek, zažít něco intenzivního, zažít ho plně a do hloubky.

ověřit si <co>

Ověřit si: prokázat správnost/pravdivost informací potvrzením nebo jinými prostředky.

ověřit (teorii)

Ověřit znamená potvrdit správnost, pravdivost nebo platnost teorie prostřednictvím experimentu, testu nebo jiného vědeckého postupu.

vytrpět

Vytrpět znamená snášet bolest, útrapy, utrpení nebo těžkosti; trpělivě se s nimi vyrovnat, zvládnout je.

zkusit

Zkusit znamená podniknout nějakou činnost, aby se zjistilo nebo získalo něco nového.

podrobit <koho> výslechu

Podrobit koho výslechu znamená vyptávat se ho na konkrétní otázky, aby se získaly informace.

okusit

Ochutnat, zkusit, vyzkoušet.

podrobit

Podrobit se znamená podřídit se něčemu, dodržovat nějaká pravidla nebo autoritu.

prožít (dovolenou)

Prožít dovolenou znamená aktivně si užít volného času a zažít něco nového.

podrobit (vlivu)

Podrobit se znamená být vystaven určitému vlivu nebo síle; lze čelit, souhlasit nebo se mu přizpůsobit.

prožít <co> plně

Maximální prožití: dosáhnout naplnění, plného vyjádření a prožívání toho, co nás obklopuje.

nepřipravený (ke zkoušce)

Nepřipravený znamená nedostatečně připravený, nezkušený nebo příliš nejistý.

ověřit směnku

Ověřit směnku znamená potvrdit její platnost a autentičnost. Jde o proces zjištění, zda směnka je platná a opravdová.

prožít (válku)

Prožít válku znamená zažít období strachu, chaosu, útrap a utrpení.

vystát <koho>

Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

vytrpět (trest)

Vytrpět trest znamená podstoupit trest nebo utrpení.

podrobit se

Podrobit se znamená přizpůsobit se, souhlasit nebo dělat něco, co je požadováno.

odpustit (při zkoušce)

Odpustit se nazývá odpouštění, které znamená vzdát se nároku na pomstu, udělit milost nebo odpuštění druhému.

prospět (při zkoušce)

Prospět znamená být užitečný, přinést užitek nebo výhodu.