Facebook

Vystát - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu vystát.

Význam: Vystát: trpělivě a odvážně čelit těžkým situacím, namáhavým situacím nebo neúprosnému postavení.

odstát (frontu)

Odstát znamená přestat být v řadě, přestat se účastnit čekání ve frontě.

čekat <kde> (do konce)

Očekávat, že něco bude trvat až do konce.

získat (právo na co)

Získat: obdržet nebo dosáhnout (něčeho), např. práva, výhody, informace apod.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

zakusit

Zakusit znamená osobně zažít či prožít něco nového, nebo prožívat určité emoce.

vytrpět

Vytrpět znamená snášet těžké situace, trápení nebo bolest, bez toho, aby se člověk vzdal nebo ustoupil.

strpět <co>

Strpět znamená trpělivě snášet nebo zvládnout něco, co se nám nelíbí nebo nás obtěžuje.

snést

Snést znamená zvládnout, unést něco nebo někoho, nebo přenést něco z jednoho místa na druhé.

vytrpět <co>

Vytrpět: trpělivě snášet těžkosti, utrpení nebo námahu.

prožít

Prožít znamená prožívat všechny pocity a emoce, které jsou spojeny s danou situací nebo událostí.

zažít

Prožít, vnímat, zkušenosti poznat; dožít, poznat a smyslem pochopit.

podstoupit

Podstoupit znamená přijmout, vystát nebo snést něco obtížného nebo nepříjemného.

okusit <co>

Okusit znamená ochutnat, vyzkoušet nebo zažít něco nového.

ochutnat

Ochutnat znamená osobně otestovat chuť něčeho, aby člověk mohl posoudit kvalitu nebo vlastnosti produktu.

zkusit <co>

Pokusit se o něco, pokusit se dosáhnout něčeho; snažit se, zkusit to.

vyzkoušet

Vyzkoušet znamená otestovat nebo zkusit něco, aby se zjistilo, jak funguje nebo jestli je to správné.

Podobná synonyma

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

nevšimnout si <čeho>

Nepozornost, nezaregistrování, nevšimnutí si čeho.

oprošťovat <koho od čeho>

Oprošťovat znamená osvobozovat, uvolňovat nebo odstraňovat něco, co je jinak omezující či zatěžující.

neexistence <čeho v čem>

Neschopnost existovat; absolutní neexistence.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

vtékat <do čeho>

Vtékat znamená proudit nebo protékat do něčeho, například voda do nádoby nebo proud slov do uší.

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

doprošovat se <čeho>

Doprošovat se čeho je prosit o něco s prosbou, aby bylo přijato.

využít <čeho> (negativně)

Využít negativně znamená činit zneužití, využívat nezákonně, či bez souhlasu.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat: odtrhnout silou nebo prudkým pohybem, oddělit co z čeho.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

získat (vítězství)

Získat znamená dosáhnout vítězství nebo úspěchu.

dbát <čeho>

Dbát čeho znamená pečlivě si uvědomovat, dodržovat a chránit to.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout znamená přijmout okamžité opatření k boji proti něčemu nebo k omezení škod, které by se mohly vyskytnout.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: vytvářet složité vztahy, které jsou obtížné rozluštit.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho je dosažení něčeho požadovaného; dosáhnout cíle, výsledku nebo určitého stavu.

cpát <co do čeho>

Cpát znamená vhánět něco do něčeho, například vhánět jídlo do úst, vháňet něco do prostoru nebo vháňet informace do mozku.

získat <co>

Získat: přivlastnit si, zmocnit se čeho.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená přesvědčovat někoho, aby se vyhnul či zdržel určitého jednání.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

snést se (dolů)

Snést se znamená zmírnit intenzitu, zeslabit, snížit, ustoupit.

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

snést se

Snést se znamená ustoupit, přijmout nebo vzdát se něčeho, často s těžkým srdcem.