Facebook

Zkusit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zkusit <co>.

Význam: Pokusit se o něco, pokusit se dosáhnout něčeho; snažit se, zkusit to.

vytrpět <co>

Vytrpět: trpělivě snášet těžkosti, utrpení nebo námahu.

prožít

Prožít znamená prožívat všechny pocity a emoce, které jsou spojeny s danou situací nebo událostí.

zažít

Prožít, vnímat, zkušenosti poznat; dožít, poznat a smyslem pochopit.

podstoupit

Podstoupit znamená přijmout, vystát nebo snést něco obtížného nebo nepříjemného.

vystát

Vystát: trpělivě a odvážně čelit těžkým situacím, namáhavým situacím nebo neúprosnému postavení.

okusit <co>

Okusit znamená ochutnat, vyzkoušet nebo zažít něco nového.

ochutnat

Ochutnat znamená osobně otestovat chuť něčeho, aby člověk mohl posoudit kvalitu nebo vlastnosti produktu.

vyzkoušet

Vyzkoušet znamená otestovat nebo zkusit něco, aby se zjistilo, jak funguje nebo jestli je to správné.

Podobná synonyma

vytrpět

Přijímat a trpět bolest, útrapy a jiné nepříjemnosti; snášet tvrdou zkoušku a její následky.

prožít <co> plně

Maximální prožití: dosáhnout naplnění, plného vyjádření a prožívání toho, co nás obklopuje.

prožít <co>

Prožít znamená zažít a dožít nějakou životní situaci, zážitek, událost nebo období.

okusit

Ochutnat, otestovat kvalitu či chuť něčeho; zkusit něco osobně.

vystát <koho>

Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

vyzkoušet <co>

Zkoušet, otestovat, prověřit, zkusit; získat informace o funkčnosti, vlastnostech či účelu věci.

vytrpět (trest)

Vytrpět trest znamená podstoupit trest nebo utrpení.

prožít (dovolenou)

Prožít dovolenou znamená aktivně si užít volného času a zažít něco nového.

podstoupit (výcvik)

Podstoupit znamená absolvovat, splnit, nastoupit nebo projít náročným procesem, obvykle tréninku, nácviku nebo instruktáže.

prožít (válku)

Prožít válku znamená zažít období strachu, chaosu, útrap a utrpení.

vystát <co>

Vystát znamená vytrvat, vydržet, trpělivě snášet, čelit něčemu obtížnému nebo nepříjemnému.

podstoupit <co>

Podstoupit znamená snášet něčí/něčeho zásah, účinky či postih, obvykle s odvahou a hrdinstvím.

zažít <co>

Prožít, zažít; poznat nebo trávit čas s něčím, poznat ho osobně.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.