Facebook

Posuzovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu posuzovat <koho n. co>.

Význam: Posuzovat znamená analyzovat, zkoumat nebo hodnotit něco nebo někoho.

hodnotit

Hodnotit znamená posoudit; zhodnotit; vyhodnotit; ohodnotit; odhadnout; určit hodnotu.

recenzovat

Recenzovat znamená vyjádřit názor na nějakou knihu, film nebo jinou uměleckou práci.

tepat

Tepat znamená rychle a silně bít, např. srdce, klínový hřeb, buben nebo kladivo.

kárat

Kárat znamená udělovat tresty, upozorňovat na nesprávné chování nebo jednání a vyjadřovat nespokojenost.

pranýřovat

Pranýřovat je veřejně kritizovat, pomlouvat nebo vystavovat zneužívání.

Podobná synonyma

pranýřovat <co>

Kritizovat nebo napomínat někoho veřejně.

kárat <koho>

Kárat znamená připomínat někomu jeho chyby nebo nesprávné chování a očekávat, že se to už nebude opakovat.

tepat (srdce)

Tepat je jedním z hlavních funkcí srdce a znamená kontinuální, opakováním stahů vyvolávanou kontrakci.

hodnotit <koho n. co>

Hodnotit je posuzovat a vyjadřovat názor na něčí činy, výkony nebo jiné věci.

recenzovat (disertaci)

Recenzovat znamená kriticky hodnotit a analyzovat (disertaci).

tepat <co>

Tepat znamená střílet postupně velké množství kulometných nebo ostrých střel z automatické zbraně.

hodnotit <jako co>

Posuzovat, zhodnocovat nebo vyhodnocovat; formulovat názor, stanovit hodnotu nebo přiznat hodnotu.