Facebook

Uvidět <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uvidět <koho>.

Význam: Uvidět znamená spatřit osobu nebo věc fyzicky nebo mentálně.

uzřít

Uzřít znamená spatřit, vidět nebo viditelně pozorovat něco, co je vzdálené nebo skryté.

spatřit

Spatřit znamená vidět, objevit, pozorovat nebo vnímat něco nového.

zpozorovat

Zpozorovat: vnímat, zaznamenat, spatřit, povšimnout si.

Podobná synonyma

zpozorovat <co>

Zpozorovat: vnímat, zaznamenat, zaregistrovat.

spatřit <koho n. co>

Spatřit: zahlédnout, vidět; pozorovat, objevit; poznat, rozpoznat.

zpozorovat <koho n. co>

Pozorovat: vyhledávat, zaznamenávat a analyzovat pozorovatelné jevy.