Facebook

Ničit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu ničit <koho>.

Význam: Ničit znamená likvidovat nebo poškozovat fyzickou nebo duševní podstatu druhého člověka.

projednávat <co>

Projednávat znamená prozkoumat a zvážit názory a argumenty o dané věci.

obstarávat

Obstarávat znamená získat, zajistit, objednat nebo zařídit potřebné věci.

řešit

Řešit znamená analyzovat problém a nalézt pro něj uspokojivé řešení.

vzkazovat <co komu>

Vzkazovat je posílat komukoliv zprávu, například pomocí telefonu nebo internetu.

předávat (zprávu)

Přenést informace z jednoho místa na druhé.

likvidovat (nepřítele)

Likvidovat znamená fyzicky nebo ekonomicky zničit, zrušit nebo odstranit.

vypořádávat se

Vypořádávat se znamená řešit problémy a konflikty, přijímat odpovědnost a zodpovědnost, zvládat změny a prožívat je konstruktivně.

Podobná synonyma

prozradit <co komu>

Prozradit: sdělit jiné osobě informaci, kterou sama osoba nezná.

nabít <komu>

Nabít (komu): dát člověku příležitost, případně podporu, aby mohl/a dosáhnout úspěchu.

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.

předepisovat <co komu>

Předepisovat znamená udělovat příkazy, nařízení nebo instrukce pro někoho nebo něco.

vydat <co komu>

Vydat: dodat něco komu; podat; poskytnout; dát do vlastnictví.

poskytnout sluchu <komu>

Poskytnout sluchu = věnovat pozornost, naslouchat a vnímat jeho názor.

vytýkat <co komu>

Vytýkat někomu něco znamená připomínat mu jeho chyby a výčitky.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nemít dostatek schopností, času nebo zdrojů, aby se vyhovělo něčemu.

nevyhovět <komu>

Nevyhovět znamená odmítnout jeho/její požadavek nebo žádost.

oznámit <co komu>

Oznámit něčemu někomu: sdělit informace, říct nahlas.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

poslat zprávu

Poslat zprávu: odeslat informaci pomocí psaní, hlasu nebo obrazu.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se znamená pokusit se oslnit někoho kolem sebe, aby vám udělil nějakou pozornost.

uklouznout <komu> (noha)

Uklouznout někomu nohou je vybočit z rovnováhy a našlápnout na něčí nohu.

vštěpovat <co komu> důrazně

Učit/předávat někomu něco silně a důrazně.

podléhat <komu n. čemu>

Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

poslat dopis <komu>

Poslat dopis někomu: odeslat dopis konečnému adresátovi.

vzít <co komu>

Vzít: převzít do svého vlastnictví, uchopit, odebrat, převzít do své kontroly.

namlouvat <co komu>

Namlouvat = vyjednávat, domlouvat, dojednávat, snažit se o uzavření dohody.

odvděčit se <komu čím>

Vrátit někomu laskavost či projevenou podporu; projevit vděčnost a odměnu za pomoc.

radit <komu>

Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

zkomolit (zprávu)

Zkomolit znamená udělat zprávu nečitelnou, často přidáním dalších znaků do textu.

vyčinit <komu>

Vyčinit (komu) znamená vyčíslit náhradu za škodu, kterou dotyčný způsobil.

znesnadnit <co komu>

Znesnadnit: ztížit situaci nebo proces komu.

odplatit <komu čím>

Odplatit je vrátit stejnou měrou - poskytnout protihodnotu jako odměnu či trest.

bránit v dýchání <komu>

Bránit někomu v dýchání znamená zabránit mu ve volném a neomezeném dýchání.

likvidovat <koho>

Likvidovat znamená bez milosti zničit, zrušit, zlikvidovat.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená s někým probírat, dohodnout a vyjednat podmínky, aby obě strany dosáhly dohody.