Facebook

Doléhat <co na koho> - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu doléhat <co na koho>.

Význam: Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

odpočívat

Odpočívat znamená uvolnit tělo i mysl, odstranit stres a zotavit se tím, že se věnuje relaxaci, spánku nebo odpočinku.

dřímat

Dřímat znamená lehce spát, obvykle v krátkých intervalech.

spát

Spát znamená získat odpočinek a relaxaci tím, že se usne. Je to stav, který nám pomáhá obnovit energii a zotavit se ze dne.

stonat

Stonat znamená křičet nebo vykřikovat bolestí nebo rozhořčením.

být nemocen

Být nemocen znamená být fyzicky nebo duševně nemocný, což může znamenat fyzickou bolest nebo psychické problémy.

být pohřben <kde>

Být pohřben je proces pohřbívání mrtvého těla do půdy.

rozkládat se (město)

Rozkládat se znamená rozrůstat se do větších rozměrů, rozšiřovat se, přibývat nových budov, obyvatel ap.

prostírat se

Prostírat se znamená položit něco na zem, aby bylo pokryto nebo opatřeno něčím, co je na něm.

věnovat se (knihám)

Věnovat se knihám znamená číst je, studovat a analyzovat je.

zabývat se <čím>

Zabývat se: věnovat čas a pozornost čemusi, studovat a analyzovat danou problematiku.

nacházet se (na stole)

Být na stole - být umístěn na horní plochu stolu.

být umístěn

Být umístěn znamená být zařazen nebo umístěn někam, na nějaké místo.

tížit <koho co>

Tížit: působit příkoří, být pro někoho zátěží; činit něčí život obtížným, zatěžovat někoho fyzicky i psychicky.

tísnit

Tísnit znamená tlačit nebo stlačovat, vyvíjet na něco tlak, buďto fyzicky, nebo psychicky.

Podobná synonyma

přivádět <koho n. co kam>

Přivádět znamená přenést někoho nebo něco na místo určení.

pokořovat <koho>

Pokořovat znamená uznávat nadřazenost/autoritu koho/čeho a respektovat jeho/jeho vůli.

rozkládat (rukama)

Rozkládat znamená rozdělit na části, rozložit, rozházet.

zahubit <koho>

Zahubit znamená usmrtit, zničit nebo odstranit.

nachytat <koho na co>

Nachytat je mít schopnost získat člověka nebo zvíře na něco, co by jinak uniklo.

poslat <koho kam>

Poslat: odeslat někoho nebo něco na určené místo.

osopit se <na koho>

Osopit se na někoho znamená vyjádřit silnou nelibost nebo zlobu na danou osobu.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená nemít k němu zvláštní náklonnost ani odpor, být neutrální.

vyčerpávat <koho>

Vyčerpávat znamená vyčerpat fyzickou, psychickou nebo materiální energii někoho.

tísnit <koho>

Tísnit = nutit někoho do stísněných podmínek; omezovat ho v jeho svobodě a příležitostech.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo vědomosti jiné osobě.

pobídnout <koho k čemu>

Pobídnout znamená motivovat někoho k něčemu, aby se do toho pustil.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat okamžité jednání od konkrétní osoby; trvat na tom, aby se udělalo něco i přes odpor.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky, psychicky nebo ekonomicky zruinovat nebo způsobit trvalou škodu.

pokropit <koho n. co>

Pokropit: rozprostřít co, padnout na něco (např. kapky nebo prášek).

blahořečit <koho>

Blahořečit znamená oslavovat, chválit nebo uznávat činy nebo člověka.

dostat <koho n. co>

Dostat - získat; přijmout; obdržet.

oblíbit si <koho>

Mít k někomu sympatie a obdiv, přátelství, rád se s ním potkávat a strávit společný čas.

ukrývat <koho n. co>

Ukrývat znamená skrýt, schovat někoho nebo něco před ostatními, zamaskovat, skrýt pravdu o něčem.

dohlédnout <na koho>

Dohlédnout na někoho znamená být pozorným a dbát na to, aby se co nejlépe zvládl úkol nebo situace.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit je vyvést, vynutit si (násilím) něco či někoho.

pobláznit <koho>

Pobláznit znamená udělat z něj něco jiného než jeho normální stav, například z něj udělat blázna.

vybrat <koho>

Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

doprovázet <koho>

Doprovázet znamená provázet někoho, držet se s ním a provádět ho po celou dobu.

strkat <do koho>

Strkat do někoho znamená fyzicky tlačit na něj, aby se pohnul.

zlákat <koho>

Zlákat znamená přitáhnout, přimět někoho jít někam nebo dělat něco.

navštívit <koho>

Navštívit znamená přijít na místo nebo do domu někoho jiného, aby se s ním setkal.