Facebook

Parodovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu parodovat <koho n. co>.

Význam: Parodovat znamená vytvářet humornou imitaci něčeho či někoho.

karikovat

Karikovat znamená vytvářet karikatury, jednoduché obrázky, které satiricky vystihují osobu, událost nebo názor.

ironizovat

Ironizovat znamená mluvit o něčem s ironií nebo sarkasmem, často se to používá pro označení něčího nespravedlivého nebo špatného.

vysmívat se <komu>

Vysmívat se : posmívat se, házet urážky, ponižovat.

posmívat se

Posmívat se je odsuzovat či pomlouvat někoho či něco s ironickým, kritickým či znevažujícím způsobem.

Podobná synonyma

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

potvrdit <co komu>

Potvrdit : potvrdit, že je to pravda/že je to správné.

přenechat <co komu>

Přenechat znamená předat, nebo předávat někomu jinému.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc nebo odpovědnost nad něčím.

být na škodu <komu>

Být na škodu znamená ublížit někomu nebo něčemu, způsobit škodu nebo škodlivý dopad.

nabídnout <co komu>

Nabídnout znamená poskytnout někomu možnost využití nějaké služby nebo produktu.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nedostávat se k úrovni požadované nebo očekávané druhou stranou.

nepovolovat <co komu>

Nepovolovat = odmítnout; zamítnout; zakázat; zakazovat; zabránit.

poskytnout <co komu>

Poskytnout: dát nebo umožnit někomu používat něco.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků

namlátit <komu> (hubu)

Namlátit hubu: fyzicky člověka napadnout, případně mu ublížit.

posmívat se <komu>

Posmívat se (někomu) znamená vyjadřovat nespokojenost, ironii nebo pobavení nad něčím, co dotyčný udělal nebo řekl.

vynadat <komu>

Vynadat někomu je důrazně ho upozornit na jeho nevhodné chování, často za účelem změnit jeho chování.

předčítat <co komu>

Předčítat: číst něco před publikem, představovat někomu text nebo učivo.

křivdit <komu>

Křivdit znamená šířit záměrně nepravdivé údaje a zpochybňovat úctu a důvěru, kterou někomu vyjadřujeme.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

zavděčit se <komu>

Udělat něco, čím se dotyčné osobě zavděčíme, abychom jí projevili naši vděčnost.

nařídit <co komu>

Nařídit komu něco: přikázat někomu, aby udělal něco, co je po něm požadováno.

uchylovat se <ke komu>

Vyhýbat se komu, aby se zabránilo konfrontaci.

hníst <komu> (svaly)

Hníst znamená pohybovat svaly, aby se uvolnily a uvolnily napětí.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená vést účetní doklady, zaznamenat finanční transakce a vyúčtovat jejich výsledek.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

napovědět <komu>

Dát člověku nápovědu, aby odpověděl na otázku nebo se vyznal ve složité situaci.

vrátit čest <komu>

Vrátit čest někomu znamená obnovit jeho dobrou pověst a uznání od ostatních.

vystavovat <komu> (pas)

Vystavovat pas znamená vydávat pas osobě, která o to požádala.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.