Facebook

Vytáčet se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vytáčet se.

Význam: Vytáčet se znamená být rozčílený, rozrušený nebo naštvaný.

otáčet se

Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vymlouvat se

Vymlouvat se znamená hledat omluvu nebo se zbavit zodpovědnosti za něco.

vykrucovat se

Vykroutit se z něčeho, odpovídat nebo se chovat způsobem, který vyhýbá odpovědnosti nebo přiznání viny.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

rozčilovat se

Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

nasírat se

Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

tančit

Tančit je umění pohybů, které se provádějí rytmem a hudbou, aby se vyjadřovaly emoce, výrazy a myšlenky.

Podobná synonyma

natáčet

Natáčet znamená zachycovat obraz a zvuk za pomoci techniky, jako například fotoaparátu, videokamery nebo mikrofonu.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o to, aby někdo uznal něčí právo nebo nárok; uplatňovat něčí právo.

týkat se <čeho>

Týkat se: být související s čím, dotýkat se čeho, být relevantní k čemu.

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

točit <čím>

Točit se vztahuje k otáčení nebo otočení něčeho čímkoli (např. ručníkem, hřídelí, šroubem atd.).

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.

nakládat <co do čeho n. na co>

Nakládat znamená přenášet nebo přesouvat z jednoho místa nebo prostoru do druhého.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání projevit odvahu a jít do něčeho s vědomím nebezpečí, co může nastat.

odchýlit se <od čeho>

Odchýlit se od čeho znamená činit něco odlišného či jiného, než je obvyklé či očekávané.

čouhat <z čeho>

Čouhat znamená vyfukovat rychle proudy vzduchu, jako když člověk vyfukuje vzduch z úst nebo nosu.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

ujíst <čeho>

Ujíst je získat, zvládnout či zažít něco, co bylo vyčerpávající nebo obtížné.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat; nevšímat si čeho.

otáčet

Otáčet znamená obracet, otočit, orotovat, otáčet se nebo se otočit.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se něčeho: dokončit, dovést činnost až do konce.

vžít se <do čeho>

Vžít se: přijmout, prožít, identifikovat se s .

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená přijmout druhou stranu, odejít ze stávající situace či pozice.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

rozčilovat

Rozčilovat znamená vyvolávat neklid, vzrušení a rozhněvanost.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvodit pravidla či všeobecné principy z konkrétních příkladů.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, angažovat se v něčem.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho; opustit; zřeknout se; zbavit se účasti.