Facebook

Otáčet se - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu otáčet se.

Význam: Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

točit se kolem (Slunce)

Točit se kolem (Slunce): obíhat Slunce, mít Slunce jako střed oběhu.

rotovat

Rotovat znamená otáčet, otočit nebo přesouvat něco mezi sebou nebo do jiné pozice.

obracet se

Obracet se znamená otáčet se nebo převracet, obracet se na někoho s prosbou o pomoc nebo podporu, znamená změnit směr.

couvat (s autem)

Couvat znamená jízdu autem pohybující se směrem zpět.

převracet se (na střechu)

Převracet se znamená otočit se na záda, tedy na opačnou stranu.

pracovat (čile)

Provádět fyzickou nebo intelektuální činnost pro zisk, výdělek nebo užitek.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vymlouvat se

Vymlouvat se znamená hledat omluvu nebo se zbavit zodpovědnosti za něco.

vykrucovat se

Vykroutit se z něčeho, odpovídat nebo se chovat způsobem, který vyhýbá odpovědnosti nebo přiznání viny.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

rozčilovat se

Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

nasírat se

Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

tančit

Tančit je umění pohybů, které se provádějí rytmem a hudbou, aby se vyjadřovaly emoce, výrazy a myšlenky.

Podobná synonyma

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se, vyvarovat se čehokoli.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho; opustit; zřeknout se; zbavit se účasti.

ohledně čeho

Ohled je pozornost k něčemu nebo někomu; respektování zájmů a přání druhých, na základě důstojnosti a úcty.

rozčilovat

Rozčilovat znamená rozčílit se, vyvolat vztek či zlost.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout cíle, uskutečnit cíl, splnit požadavek.

být hoden <čeho>

Být hoden znamená, že máte potřebnou kvalitu nebo vlastnosti, abyste si zasloužili něco nebo někoho.

odchýlit se <od čeho>

Odchýlit se od čeho znamená činit něco odlišného či jiného, než je obvyklé či očekávané.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: získat kontrolu nad čím.

točit

Točit znamená otáčet něco v kolečku nebo kroužit okolo něčeho, obíhat.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

dočkat se <čeho>

Dočkat se znamená dosáhnout něčeho po dlouhém čekání, často s napětím.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se do něčeho znamená přímo či nepřímo se zapojit nebo zapojovat se do činností, situací nebo vztahů.

dopídit se <čeho>

Dopídit se znamená zjistit nebo dohledat informace o něčem.

vozit se (autem)

Jezdit autem; přepravovat se autem z bodu A do bodu B.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená pečovat o něco a dávat pozor, aby to bylo zachováno a chráněno.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání projevit odvahu a jít do něčeho s vědomím nebezpečí, co může nastat.

dožadovat se <čeho>

Žádat něco přísně nebo naléhavě; chtít něco dosáhnout s vytrvalostí.

třískat <do čeho>

Třískat: rychle a silně rozbíjet, drtit, rozmístit.

pracovat (usilovně)

Vynaložit úsilí na nějakou činnost nebo zaměstnání, aby se výsledky dosáhly.

emancipovaný <od čeho>

Emancipovaný člověk je osoba, která získala plnou svobodu a práva, zbavila se omezujících předsudků a získala nezávislost.

vyprostit <z čeho>

Vyprostit: osvobodit, zbavit zajetí či omezení.

zříci se <čeho>

Odmítnout nebo se vzdát něčeho; odmítnout či opustit činnost, názor, postoj nebo odpovědnost.

vážit si <čeho>

Vážit si znamená uznávat a oceňovat hodnotu čeho, vyjadřovat úctu a dávat najevo uznání.

nasírat

Nasírat znamená dlouze a nudně se vyjadřovat, otravovat, otravně omílat něčí názor či stále dokola opakovat stejnou věc.

odpadávat <od čeho>

Odpadávat znamená postupně se vzdalovat od něčeho; opouštět to, přestat se toho účastnit nebo se toho vzdát.

vyznávat se <z čeho>

Vyznávat se znamená projevovat svou úctu, lásku nebo víru k něčemu nebo někomu.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.