Facebook

Otáčet se - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu otáčet se.

Význam: Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

točit se kolem (Slunce)

Točit se kolem (Slunce): obíhat Slunce, mít Slunce jako střed oběhu.

rotovat

Rotovat znamená otáčet, otočit nebo přesouvat něco mezi sebou nebo do jiné pozice.

obracet se

Obracet se znamená otáčet se nebo převracet, obracet se na někoho s prosbou o pomoc nebo podporu, znamená změnit směr.

couvat (s autem)

Couvat znamená jízdu autem pohybující se směrem zpět.

převracet se (na střechu)

Převracet se znamená otočit se na záda, tedy na opačnou stranu.

pracovat (čile)

Provádět fyzickou nebo intelektuální činnost pro zisk, výdělek nebo užitek.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vymlouvat se

Vymlouvat se znamená hledat omluvu nebo se zbavit zodpovědnosti za něco.

vykrucovat se

Vykroutit se z něčeho, odpovídat nebo se chovat způsobem, který vyhýbá odpovědnosti nebo přiznání viny.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

rozčilovat se

Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

nasírat se

Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

tančit

Tančit je umění pohybů, které se provádějí rytmem a hudbou, aby se vyjadřovaly emoce, výrazy a myšlenky.

Podobná synonyma

dopídit se <čeho>

Dopídit se znamená zjistit nebo dohledat informace o něčem.

čile

Čile znamená rychle a s velkou energií.

vážit si <čeho>

Vážit si znamená uznávat a oceňovat hodnotu čeho, vyjadřovat úctu a dávat najevo uznání.

pokrývat (střechu)

Pokrývat znamená přikrýt něco zeď, střechou nebo jiným materiálem, aby se ochránilo před vnějšími vlivy.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

uzobnout <čeho>

Uzobnout čeho znamená sníst toho či onoho, zejména rychle a větším množstvím.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, věnovat se něčemu, pustit se do toho.

dovtípit se <čeho>

Uhodnout, co druhá osoba myslí, nebo má na mysli.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

vložit se <do čeho>

Vložit se do čeho znamená zapojit se do něčeho nebo se angažovat.

pozbýt <čeho>

Ztratit; zbavit se čeho.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

porazit <koho> (autem)

Porazit někoho autem znamená srazit ho autem, než jej dostihne.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

ohledně čeho

Ohled je pozornost k něčemu nebo někomu; respektování zájmů a přání druhých, na základě důstojnosti a úcty.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout : uniknout nebo se zbavit potíží, útrap, nebezpečí nebo odpovědnosti.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

najíst se <čeho>

Získat potravu; zjistit si, co je k dispozici, a přijmout to.

převrátit se (s autem)

Převrátit se: narazit auto do země a převrátit jej na bok nebo střechu.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijmout na sebe riziko nebo odpovědnost za něco.

pouštět se <do čeho>

Pouštět se do čeho znamená začít se něčím zabývat, vydat se na něco nového nebo vyzkoušet něco nového.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se něčemu, zbavit se čeho, vyvarovat se čeho.

projet se (autem)

Projet se autem znamená jízdu autem s cílem cestovat, užívat si a relaxovat.

nedbat <čeho>

Nedbat: ignorovat, nevšímat si, opomíjet, přehlížet.