Facebook

ústit <do čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu ústit <do čeho>.

Význam: Ústit znamená vyústit, přecházet z jednoho stavu do jiného.

vlévat se (řeka)

Vlévat se: proudit do jiného proudění, směřovat přímo do řeky nebo jiného toku.

Podobná synonyma

řeka

Řeka je volně tekoucí vodní tok, který se odvádí do oceánu či jiného jezera.

vlévat se

Vlévat se: pronikat do čehokoli plynule, nezpůsobující změny; např. voda se vlévá do příkopů.

vlévat

Vlévat znamená přidávat tekutinu do něčeho dalšího, případně ji přelévat z jednoho nádobí do druhého.

téci (řeka)

Téci znamená proudit, plynout - obecně se tedy může použít pro řeky, potoky a další vodní toky.

peřejnatý (řeka)

Peřejnatá řeka je řeka, která má mnoho proudů a zatáček. Jsou typické pro ní peřeje a vlny.

odvedený (řeka)

Odvedená řeka je druh řeky, která byla uměle odvedena od svého původního toku do jiného.