Facebook

želet <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu želet <čeho>.

Význam: Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

mít soucit <s kým>

Mít soucit znamená projevovat soustrast a účast s někým, kdo je ve smutku nebo trpí.

mrzet se <pro co>

Mrzet se znamená projevovat smutek nebo zklamání nad něčím, co se stalo.

rmoutit se <pro co>

Rmoutit se znamená prožívat hluboké smutky a truchlit, často za něčím, co se už nedá vrátit.

šetřit <s čím>

Šetřit = hospodařit s čím/čím, spořit a dosáhnout optimálního výsledku při čerpání zdrojů.

bát se ztráty <čeho>

Bát se ztráty čehokoli: Strach z neúspěchu, z odmítnutí, z opuštění, z finanční ztráty apod.

Podobná synonyma

najíst se <čeho>

Získat potravu; zjistit si, co je k dispozici, a přijmout to.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě cosi, odložit, nechat v pořádku.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

soucit

Soucit je naprosto nezištná empatie, která nás nutí vnímat a respektovat utrpení druhých.

zbavit se <čeho>

Odstranit, opustit, zbavit se čeho.

mrzet

Mrzet znamená cítit smutek, bolest nebo zklamání nad něčím, co se stalo nebo co se neděje.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se do čeho znamená získat kontrolu, vládnout, zaměřit se nebo se angažovat.

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená doufat nebo očekávat, že se něco stane nebo se něco podaří.

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

odvodit <co z čeho>

Odvodit znamená "vyvodit nebo učinit závěr z dřívějších informací nebo argumentů".

být původcem <čeho>

Být původcem je označení pro osobu, která je zodpovědná za vytvoření nebo vznik něčeho.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

dostat se <z čeho>

Dostat se znamená dosáhnout, dosáhnout cíle, vyřešit situaci nebo dosáhnout úspěchu.

neznalý <čeho>

Neznalý = nedostatečně informovaný, neinformovaný o něčem; neznalost.

pocházet <co z čeho>

Pocházet znamená vycházet z něčeho, být odvozeno z něčeho, mít původ v něčem.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho je dosažení něčeho požadovaného; dosáhnout cíle, výsledku nebo určitého stavu.

řezat <do čeho>

Řezat: Uříznout nebo rozříznout pomocí nůžky, nůže nebo jiného nástroje.

vložit <co do čeho>

Vložit znamená umístit něco dovnitř něčeho jiného.

nalít <co do čeho>

Nalít: přelít tekutinu do nádoby.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: získat kontrolu nad čím.

naskočit <do čeho>

Naskočit = rychle a bez připravenosti vstoupit do čeho, začít to používat/dělat.

vyvozovat <co z čeho>

Vyvozovat znamená získat závěry nebo závěry z informací, které jsou k dispozici.

prožrat <do čeho> (díru)

Prožrat díru: prohloubit, kopat, vyhloubit nebo vyříznout otvor.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.