Facebook

Tančit - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu tančit.

Význam: Tančit je umění pohybů, které se provádějí rytmem a hudbou, aby se vyjadřovaly emoce, výrazy a myšlenky.

plesat

Radostně tancovat a slavit.

křepčit

Křepčit znamená projevovat mnoho aktivity a energie; být veselý, uvolněný a pozitivní.

trsat

Trsat je označení pro vyšší a silnější travní porost, který se vyskytuje v některých oblastech.

trdlovat

Trdlovat znamená dělat něco opakovaně, nebo se neustále soustředit na jednu věc, aniž by se dosáhlo plného výsledku.

baletit

Balet je taneční umění, baletovat je vyjadřovat se pohyby těla a používat techniky baletu.

pobíhat

Pobíhat: náhlé, rychlé pohyby v různých směrech; obvykle prováděné v návalu energie či nadšení.

poskakovat

Skákat rychle až do výšky, nebo přes překážky hravě, anebo být v pohybu s rychlými krátkými skoky - poskakovat.

skákat

Skákat je pohybovat se vysokými skoky a může být použito jako fyzická aktivita, sportovní disciplína nebo způsob dopravy.

otáčet se

Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vymlouvat se

Vymlouvat se znamená hledat omluvu nebo se zbavit zodpovědnosti za něco.

vykrucovat se

Vykroutit se z něčeho, odpovídat nebo se chovat způsobem, který vyhýbá odpovědnosti nebo přiznání viny.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

rozčilovat se

Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

nasírat se

Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

Podobná synonyma

být <bez čeho>

Být bez něčeho znamená nemít to nebo se o to připravit.

vložit <co do čeho>

Vložit znamená umístit něco dovnitř něčeho jiného.

točit

Točit je pohybovat se okolo osy nebo osu otáčet, obvykle při stálé rychlosti.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

vyndat <co z čeho>

Vyndat: odebrat (co) z (čeho) pomocí vyjmutí, vytažení.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí daného dění, aktivně se do něj zapojovat a podílet se na něm.

dbát <čeho>

Dbát čeho znamená pečlivě si uvědomovat, dodržovat a chránit to.

zasvětit <koho do čeho>

Posvětit někoho do čeho, znamená vyjádřit víru a důvěru a uznat někoho jako oficiálního člena nebo činitel ve věci.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: znamená se pustit do něčeho nového, odhodlat se k něčemu bez ohledu na rizika a následky.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: prosazovat něčí práva nebo požadavky, vyvinout úsilí pro získání něčeho.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

lekat se <koho n. čeho>

Lekat se znamená mít obavy, strach, paniku nebo úzkost z čeho/koho.

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat, získat právo kontroly, ovládnout či vlastnit něco.

otáčet

Otáčet znamená obracet, otočit, orotovat, otáčet se nebo se otočit.

odhlédnout <od čeho>

Odhlédnout: nevšímat si něčeho, učinit kompromis a odpustit věc.

pouštět se <do čeho> (bezhlavě)

Pouštět se: bezhlavě se vrhnout do něčeho, s nezváženým rizikem a bez zohlednění následků.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

osvobozený <od čeho>

Osvobozený je stav, kdy člověk je zbaven něčeho, co ho omezuje.

zbavit <čeho>

Odstranit, vyřadit, zbavit čeho.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

zanechávat <čeho>

Zanechávat znamená opouštět, zůstat po něčem, zůstat po někom, nechat něco za sebou.