Facebook

Zařízení <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zařízení <čeho>.

Význam: Zařízení: předmět, nástroj nebo systém sloužící k provádění konkrétní funkce.

obstarání

Obstarání označuje činnost zajišťování, nákupu nebo dohledávání něčeho, co je potřeba k realizaci nějakého úkolu.

vyřízení

Vyřízení znamená dokončení nějakého úkolu nebo záležitosti až do úplného zdárného konce.

výbava

Vybavení, sada předmětů nebo zařízení potřebné k provozu nebo účelu.

výstroj

Výstroj je sada oděvů, obuvi a doplňků používaných pro určitý účel nebo obor.

Podobná synonyma

naléhat na (vyřízení)

Přimět někoho k okamžité akci; nutit někoho k něčemu; trvat na rychlém vyřízení.