Facebook

Vykrucovat se - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu vykrucovat se.

Význam: Vykroutit se z něčeho, odpovídat nebo se chovat způsobem, který vyhýbá odpovědnosti nebo přiznání viny.

vymlouvat se

Vymlouvat se je omluvit se za něco a odůvodnit tím své jednání.

vytáčet se

Vytáčet se znamená zužovat se, zužit se do spirály, která může vést k násilí nebo konfrontaci.

kroutit se

Ohýbat se nebo se otočit; zaujímat nebo měnit tvar nebo tvar pohybem.

tančit

Tančit je vyjadřovat se pohybem těla ve společnosti jiných lidí nebo samostatně, s hudbou nebo bez ní.

natřásat se

Hýbat se v náručí někoho jiného rytmicky a intenzivně, tancovat.

otáčet se

Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

rozčilovat se

Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

nasírat se

Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

Podobná synonyma

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit jednu věc od druhé, aby byly izolovány.

rozčilovat

Rozčilovat se znamená projevovat silnou negativní emoci a nespokojenost vůči něčemu.

profitovat <z čeho>

Profitovat znamená vydělávat peníze z něčeho.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, zanechat, přenechat; dopustit, aby se něco stalo, nepřekážet.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

cpát <co do čeho>

Cpát znamená vhánět něco do něčeho, například vhánět jídlo do úst, vháňet něco do prostoru nebo vháňet informace do mozku.

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

zanechat <čeho>

Zanechat: odložit, zanechat něco po sobě; zanechat trvalý vliv.

upadnout <do čeho>

Upadnout = ztratit vlastní stabilitu a pád do čeho (např. do bezvědomí, do země).

točit

Točit znamená otáčet, opakovat pohyb nebo obracet něco kolem své osy.

tančit (divoce)

Tančit divoce znamená přenést emoce a impulsy do pohybu těla ve volném stylu, který vyjadřuje radost, štěstí a energii.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: způsobit, že něco nastane, zařídit, aby se něco stalo.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se: dohledat, zjistit podrobnosti o něčem.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

otáčet

Otáčet znamená otočit nějaký objekt o určitý úhel okolo středu otáčení.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se čeho znamená dosáhnout požadovaného výsledku, dokončit úkol nebo proces do jeho konečné fáze.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vyvinout se, objevit se, vytvořit se.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

otáčet <čím>

Otáčet se znamená otočit se kolem vlastní osy, často používané s předmětem, např. otáčet kolem osy.

projektovat <co do čeho>

Projektovat znamená navrhnout a plánovat budoucí činnosti, aby byly dosáhnuté cíle.

nedbat <čeho>

Nedbat: ignorovat, nevšímat si, opomíjet, přehlížet.

rýt <do čeho>

Rýt znamená vytvářet zářezy nebo drážky do povrchu materiálu pomocí mechanických nebo elektrických nástrojů.

vstřebat se <do čeho>

Vstřebat se do čeho znamená plně si osvojit, porozumět, začlenit do svého života.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se: začít intenzivně a s plnou energií pracovat na něčem.