Facebook

Rozčilovat se - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozčilovat se.

Význam: Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

otáčet se

Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vymlouvat se

Vymlouvat se znamená hledat omluvu nebo se zbavit zodpovědnosti za něco.

vykrucovat se

Vykroutit se z něčeho, odpovídat nebo se chovat způsobem, který vyhýbá odpovědnosti nebo přiznání viny.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

nasírat se

Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

tančit

Tančit je umění pohybů, které se provádějí rytmem a hudbou, aby se vyjadřovaly emoce, výrazy a myšlenky.

Podobná synonyma

zařízení <čeho>

Zařízení: předmět, nástroj nebo systém sloužící k provádění konkrétní funkce.

zúčastnit se <čeho>

Účastnit se čeho znamená podílet se na činnosti nebo akci, být součástí něčeho.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

lekat se <koho n. čeho>

Lekat se znamená mít obavy, strach, paniku nebo úzkost z čeho/koho.

upustit <od čeho>

Přestat s něčím, přestat se zabývat něčím nebo přestat věnovat pozornost čemukoliv.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená přesvědčovat někoho, aby se vyhnul či zdržel určitého jednání.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho, zbavit se čeho; užít si volnost po odstranění něčeho.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

točit (pivo)

Táčení je proces přípravy piva, který zahrnuje vaření, kvašení, filtrování, kondenzaci a nalévání.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

natáčet

Natáčet je zaznamenávání zvuku nebo obrazu na pásku, disk nebo jiný záznamový médium.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout = odstranit něco z něčeho násilným trháním.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, věnovat se něčemu, pustit se do toho.

plést se <do čeho>

Plést se znamená míchat se nebo se mezi něčím zamotat, obvykle do něčeho komplikovaného.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

dopídit se <čeho>

Dopídit se znamená zjistit nebo dohledat informace o něčem.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout: použít násilí nebo jiné prostředky k ovlivnění situace.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jste dosáhli, cíle, úspěchu nebo požadovaného stavu.

otáčet

Otáčet znamená otočit nějaký objekt o určitý úhel okolo středu otáčení.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se, vyvarovat se čehokoli.

rýt <do čeho>

Rýt znamená vytvářet zářezy nebo drážky do povrchu materiálu pomocí mechanických nebo elektrických nástrojů.

nedostávat se <čeho>

Nedostávat se: jít proti směru, nedosáhnout cíle, neuspět.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

nedbat <čeho>

Nedbat <čeho> znamená nevšímat si, nebrat na vědomí, nerespektovat.