Facebook

Vyzouvat se <z čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vyzouvat se <z čeho>.

Význam: Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

otáčet se

Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vymlouvat se

Vymlouvat se znamená hledat omluvu nebo se zbavit zodpovědnosti za něco.

vykrucovat se

Vykroutit se z něčeho, odpovídat nebo se chovat způsobem, který vyhýbá odpovědnosti nebo přiznání viny.

rozčilovat se

Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

nasírat se

Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

tančit

Tančit je umění pohybů, které se provádějí rytmem a hudbou, aby se vyjadřovaly emoce, výrazy a myšlenky.

Podobná synonyma

otáčet

Otáčet znamená otočit nějaký objekt o určitý úhel okolo středu otáčení.

točit (pivo)

Používá se pro servírování piva z lahve či z pípy. Jedná se o proces, při kterém se pivo nalévá do sklenice a čepuje se.

rozčilovat

Rozčilovat: vzbuzovat v někom rozčilení, vztek, rozhněvat se.

vymlouvat <co komu>

Odmítat něčemu vyhovět nebo plnit nějaký úkol ze záminky, které nesouvisejí s skutečným důvodem.

tančit (divoce)

Tančit divoce znamená přenést emoce a impulsy do pohybu těla ve volném stylu, který vyjadřuje radost, štěstí a energii.

točit

Točit znamená otáčet nebo otočit se kolem své osy, obracet, ovládat síly.

natáčet

Natáčet znamená zaznamenat zvuk, obraz nebo obojí na magnetickou nebo jinou paměťovou nosič.

točit <čím>

Točit se vztahuje k otáčení nebo otočení něčeho čímkoli (např. ručníkem, hřídelí, šroubem atd.).

tančit (bujně)

Tančit znamená provádět pohybové kreace s rytmem hudby, energičtěji a bujněji než běžné chůze.

točit se kolem (Slunce)

Točit se kolem (Slunce): obíhat Slunce, mít Slunce jako střed oběhu.

otáčet (auto)

Otáčet auto znamená otočit se o stanovený úhel nebo otočit se na jinou stranu.

nasírat

Nasírat znamená dlouze a nudně se vyjadřovat, otravovat, otravně omílat něčí názor či stále dokola opakovat stejnou věc.

natáčet <co na co>

Natáčet = zaznamenávat obraz, zvuk nebo obojí na nosič, jako je kamera, mikrofon apod.

otáčet <čím>

Otáčet se znamená otočit se kolem vlastní osy, často používané s předmětem, např. otáčet kolem osy.

točit (film)

Točit film znamená natáčet scény, které představují filmový příběh.