Facebook

Vymlouvat se - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vymlouvat se.

Význam: Vymlouvat se znamená hledat omluvu nebo se zbavit zodpovědnosti za něco.

omlouvat se

Vyjádřit lítost nebo se omluvit za něco, co bylo uděláno špatně.

vytáčet se

Vytáčet se znamená zažívat silnou zlost, úzkost, frustraci nebo rozčilení.

vykrucovat se

Vykrucovat se je vyhýbat se odpovědnosti, zvlášť když se něco stane, a hledat způsoby, jak se tomu vyhnout.

otáčet se

Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

rozčilovat se

Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

nasírat se

Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

tančit

Tančit je umění pohybů, které se provádějí rytmem a hudbou, aby se vyjadřovaly emoce, výrazy a myšlenky.

Podobná synonyma

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vytvořit se z ničeho, stvořit se.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si; nebrat v úvahu, neřešit.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se: dohledat, zjistit podrobnosti o něčem.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

ubývat <čeho>

Ubývat znamená postupně klesat nebo mizet.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

osvobodit se <od čeho>

Osvobodit se od něčeho: uvolnit se od závislostí, pout a omezení, získat svobodu a nezávislost.

odběhnout <od čeho>

Odběhnout: odejít rychle (z místa nebo situace).

točit <čím>

Točit se vztahuje k otáčení nebo otočení něčeho čímkoli (např. ručníkem, hřídelí, šroubem atd.).

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat informace nebo závěry z daných faktů a okolností.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se do čeho znamená získat kontrolu, vládnout, zaměřit se nebo se angažovat.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat je vytrhat nebo vytáhnout něco z něčeho silou nebo vytrvalostí.

nedbat <čeho>

Nedbat: ignorovat, nevšímat si, opomíjet, přehlížet.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

vklad <do čeho>

Vklad je peněžní nebo jiná hodnota vložená do finančního ústavu či na účet, která je použita jako základ pro poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho/čeho se obávat - být obezřetný a předvídavý, abych se vyhnul nebezpečí, neštěstí nebo neúspěchu.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

vytrhat <co z čeho>

Vytrhat znamená odtrhnout část nebo částice něčeho - např. list, vlákno, kus, kousky apod.

plést se <do čeho>

Plést se znamená míchat se nebo se mezi něčím zamotat, obvykle do něčeho komplikovaného.

zastrčit <co do čeho>

Zastrčit znamená zasunout předmět do otvoru nebo prostoru, aby byl schován.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

zastávat se <čeho>

Zastávat se čeho znamená vyjádřit názor, že něco je správné, a bránit to.

točit (film)

Točit film znamená natáčet scény, které představují filmový příběh.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat moc nebo kontrolu nad čím.