Facebook

Zprostit <koho čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zprostit <koho čeho>.

Význam: Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

zbavit (starostí)

Odbýt, osvobodit, odstranit, zbavit starostí.

uvolnit <koho z čeho>

Uvolnit znamená odstranit zábrany, překážky a nedostupnost: uvolnit člověka z moci, ze strachu, z omezení.

vymanit

Vymanit se znamená osvobodit se z něčí moci nebo omezení.

osvobodit

Uvolnit z něčeho nebo někoho pevného sevření, zbavit nevolníka otroctví a dát mu svobodu.

vysvobodit

Uvolnit někoho nebo něco z útrap, omezení nebo nebezpečí.

Podobná synonyma

dožadovat se <čeho>

Příst o což, domáhat se čeho.

uctívat <koho n. co>

Uctívat je vyjádřením úcty, obdivu nebo vážnosti k někomu či něčemu.

těšit <koho co>

Těšit: přinášet štěstí a radost něčím .

pokořit <koho>

Pokořit znamená porazit, zdolat nebo se zbavit něčí dominance nad druhým.

zavřít <koho>

Zavřít: uzavřít (dveře, okno, oči, knihu atd.) nebo ukončit (diskusi, společné setkání atd.).

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky usmrtit nebo způsobit smrt někomu.

rozladit <koho>

Rozladit znamená vyvolat v někom smutek, zlost či neklid.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

tísnit <koho>

Tísnit = nutit někoho do stísněných podmínek; omezovat ho v jeho svobodě a příležitostech.

oceňovat <koho n. co>

Oceňovat znamená chválit nebo vyjadřovat uznání člověku nebo věci.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit (koho) znamená dodat mu zbraně a výzbroj, aby byl schopen chránit sebe nebo jiné.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

povyšovat se <nad koho>

Povyšovat se : vystavovat se nadřazenosti nad někoho jiného, ukazovat jeho nedostatečnost.

oklamat <koho>

Oklamat znamená lhát a myslet si, že tomu uvěří.

zhanobit <koho n. co>

Zhanobit znamená poškodit čest, čestnost nebo dobré jméno někoho nebo něčeho.

odvracet se <od koho>

Vyhýbat se člověku nebo situaci; vytvářet si odstup.

vyvlastňovat <koho n. co>

Vyvlastňovat je veřejnoprávní akce, kdy stát nebo jiná veřejná moc získává soukromou vlastnost bez souhlasu majitele.

léčit <koho>

Léčit: zmírnit nebo odstranit příznaky nemoci nebo zranění pomocí léků, lékařských postupů nebo psychologické terapie.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.

zohavit <koho n. co>

Zohavit znamená zlepšit vzhled, zdobit nebo ozdobit něčí vzhled nebo vzhled něčeho.

podávat žalobu <na koho>

Podávat žalobu znamená podat stížnost nebo návrh v soudním řízení proti komukoli.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

pokárat <koho>

Udělit někomu trest za jeho nesprávné chování; upozornit na chybu a následné požadovat změnu.

zbýt se <čeho>

Zbýt se čeho: zůstat bez čeho, nedostat se čeho, postrádat čeho.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

domýšlet se <čeho>

Předvídat a dopočítat si výsledek, vyvozovat za sebou logicky navazující závěry.

napadat <koho>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na osobu, aby ji donutila udělat něco, co nechce.