Facebook

Vztekat se - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu vztekat se.

Význam: Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

otáčet se

Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vymlouvat se

Vymlouvat se znamená hledat omluvu nebo se zbavit zodpovědnosti za něco.

vykrucovat se

Vykroutit se z něčeho, odpovídat nebo se chovat způsobem, který vyhýbá odpovědnosti nebo přiznání viny.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

rozčilovat se

Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

nasírat se

Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

tančit

Tančit je umění pohybů, které se provádějí rytmem a hudbou, aby se vyjadřovaly emoce, výrazy a myšlenky.

zuřit

Zuřit znamená být velmi rozzlobený, být vyjevený hněvem, být ve vzteku.

řádit

Řádit znamená uspořádat nebo organizovat něco ve stanoveném pořadí, aby to bylo funkční.

soptit

Šeptat, hovořit tichým hlasem, skoro neslyšně.

vyvádět

Vyvádět znamená dělat nezodpovědné nebo nevhodné činy; často se používá k označení neřestivého chování.

čertit se

Čertit se znamená projevovat nespokojenost, rozčilovat se, zuřit nebo rozčilovat se.

durdit se

Durdit se znamená dávat najevo své nespokojenosti nebo rozčilení činy nebo slovy.

Podobná synonyma

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

vžít se <do čeho>

Vstoupit do čeho, zaujmout pozici, cítit se součástí něčeho.

otáčet

Otáčet znamená obracet nebo převracet něco tak, aby se jeho vnější strana obrátila k opačné straně.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.

zatlačit <do čeho>

Fyzicky nebo psychicky tlačit/tlouct něco/někoho do něčeho.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout : uniknout nebo se zbavit potíží, útrap, nebezpečí nebo odpovědnosti.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

vyluhovat <co z čeho>

Vyluhování je proces, který se používá k extrahování látek z jedné směsi do druhé pomocí rozpouštědla.

být hoden <čeho>

Být hoden znamená, že máte potřebnou kvalitu nebo vlastnosti, abyste si zasloužili něco nebo někoho.

pouštět se <do čeho> (bezhlavě)

Pouštět se: bezhlavě se vrhnout do něčeho, s nezváženým rizikem a bez zohlednění následků.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání projevit odvahu a jít do něčeho s vědomím nebezpečí, co může nastat.

užít <čeho n. co>

Užít: využít, zrealizovat, zúročit.

natáčet

Natáčet je zaznamenávání zvuku nebo obrazu na pásku, disk nebo jiný záznamový médium.

těžit <z čeho>

Těžit znamená vybírat, sbírat nebo získávat něco, obvykle přírodní suroviny, energetické zdroje nebo zisk.

míchat se <do čeho>

Míchat se: do čehokoliv, aby se zapojilo do činnosti nebo se změnila situace.

mlátit <do čeho>

Mlátit: bušit do něčeho silou, případně něčím těžkým, aby byl cíl zničen nebo poškozen.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si; nebrat v úvahu, neřešit.

vypotácet se <z čeho>

Vypotácet se znamená dostat se z neřešitelné situace nebo se z ní vymanit.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

rozčilovat

Rozčilovat znamená vyvolat ve vás hněv nebo rozrušení.

vyndat <co z čeho>

Vyndat: odebrat (co) z (čeho) pomocí vyjmutí, vytažení.

natáčet <co na co>

Natáčet = zaznamenávat obraz, zvuk nebo obojí na nosič, jako je kamera, mikrofon apod.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

řezat <do čeho>

Řezat: Uříznout nebo rozříznout pomocí nůžky, nůže nebo jiného nástroje.

odvažovat se <čeho>

Odvažovat se je vystavit se riziku a zkusit něco nového, i když to může být obtížné nebo nebezpečné.