Facebook

Vztekat se - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu vztekat se.

Význam: Vztekat se znamená projevovat silnou a nenávistnou úzkost, hněv, nebo odpor.

otáčet se

Otáčet se znamená pohybovat se, obracet se nebo se měnit směrem, úhlem nebo místem.

natáčet se

Natáčet se znamená nahrávat obraz či zvuk na určité médium, např. kamerou, mikrofonem či jinou technikou.

točit se

Pohybovat se otáčením nebo kroužením kolem své osy.

vymlouvat se

Vymlouvat se znamená hledat omluvu nebo se zbavit zodpovědnosti za něco.

vykrucovat se

Vykroutit se z něčeho, odpovídat nebo se chovat způsobem, který vyhýbá odpovědnosti nebo přiznání viny.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

rozčilovat se

Rozčilovat se znamená vyjádřit silnou nespokojenost a odpor vůči něčemu.

nasírat se

Nasírat se znamená vyjadřovat svou nespokojenost a rozčilení nad něčím, co se nám nelíbí.

tančit

Tančit je umění pohybů, které se provádějí rytmem a hudbou, aby se vyjadřovaly emoce, výrazy a myšlenky.

zuřit

Zuřit znamená být velmi rozzlobený, být vyjevený hněvem, být ve vzteku.

řádit

Řádit znamená uspořádat nebo organizovat něco ve stanoveném pořadí, aby to bylo funkční.

soptit

Šeptat, hovořit tichým hlasem, skoro neslyšně.

vyvádět

Vyvádět znamená dělat nezodpovědné nebo nevhodné činy; často se používá k označení neřestivého chování.

čertit se

Čertit se znamená projevovat nespokojenost, rozčilovat se, zuřit nebo rozčilovat se.

durdit se

Durdit se znamená dávat najevo své nespokojenosti nebo rozčilení činy nebo slovy.

Podobná synonyma

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

odpadnout <od čeho>

Zbavit se čeho; vzdát to; vzdát to s bojem; vzdát to bez boje; opustit to.

vydělovat <co z čeho>

Vydělovat je oddělit část z celku.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: převzít moc a kontrolu nad čím.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvodit pravidla či všeobecné principy z konkrétních příkladů.

natáčet

Natáčet znamená zachycovat obraz a zvuk za pomoci techniky, jako například fotoaparátu, videokamery nebo mikrofonu.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí něčeho a účastnit se aktivním způsobem. Znamená to vykonávat konkrétní činnosti, poskytovat podporu nebo se účastnit v nějakém procesu.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

přestat soptit

Ukončit kouření cigaret; přestat si ubližovat kouřením.

doznat <čeho>

Doznání je vyjádření pravdivosti, skutečnosti nebo uznání něčeho.

rozčilovat

Rozčilovat znamená rozčílit se, vyvolat vztek či zlost.

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho; odstranit se čehokoliv.

odběhnout <od čeho>

Odběhnout: odejít rychle (z místa nebo situace).

dedukovat <co z čeho>

Dedukovat: vyvozovat závěry z určitých předpokladů a zákonitostí.

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

být hoden <čeho>

Být hoden znamená, že máte potřebnou kvalitu nebo vlastnosti, abyste si zasloužili něco nebo někoho.

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vytvořit se z ničeho, stvořit se.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorovat, nepřihlédnout k něčemu.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

nalít <co do čeho>

Nalít: přelít tekutinu do nádoby.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zpozornět, všimnout si detailů, pozorovat, vnímat, zaznamenat.