Facebook

Vonět - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vonět.

Význam: Vonět znamená mít zvláštní, typickou vůni, pozitivní nebo negativní.

vydávat vůni

Vyzařovat nebo vyluzovat příjemnou vůni.

naplňovat vůní

Naplňovat vůní znamená obklopovat prostor příjemnou a uklidňující vůní.

páchnout

Páchnout znamená mít odpudivý, nepříjemný zápach.

smrdět

Smrdět je cítit nepříjemný zápach, který může být vyvolán odpadky, hnilobou nebo nečistotami.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

voňavkovat

Voňavkovat je metoda, která spočívá v lehkém přivonění k předmětu nebo objektu, který se chce zjistit nebo rozpoznat.

parfémovat

Parfémovat znamená používat parfém nebo vonnou vodu jako vůni na těle.

zavánět

Cítít příchuť, vůni, znamení, jasné naznačení čeho, čemu může následovat.

Podobná synonyma

vydávat se na cestu

Vydávat se na cestu znamená opouštět stávající místo a udělat si cestu k novému cíli.

uvykat <čemu>

Uvykat: postupně si zvykat na něco, přizpůsobit se něčemu, adaptovat se; stát se obvyklým, běžným.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená jednat nebo mluvit s někým nebo o něčem řádně, zodpovědně a úctivě.

ubránit se <čemu>

Ubránit se: odolat, zabránit účinkům, obránit se před útokem.

zabránit <čemu>

Zabránit: předejít, omezit nebo zastavit něco, co se chystá nebo již probíhá.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, obejít, izolovat se, vyvarovat se.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, nebo se bránit čemu nebo proti něčemu.

divit se <čemu>

Divit se: překvapením a úžasem reagovat na něco neočekávaného/neobvyklého.

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, věnovat tomu času a energii.

odpovídat <čemu>

Odpovídat znamená dávat reakci na něco, co předtím bylo řečeno nebo se stalo.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit někoho k činnosti nebo k akci.

rozumět <čemu>

Pochopit čemu, udělat si jasno o smyslu a významu věci/situace.

vydávat (záření)

Vydávat znamená odesílat energii ve formě záření do okolí.

oddávat se <čemu>

Šířit se něčím, projevovat se něčím nebo se něčemu věnovat.

přimět <k čemu>

Přimět k činnosti, plnění povinností nebo k akceptování určitého názoru či stanoviska.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená dívat se, sledovat, pozorovat danou situaci nebo událost.

přimknout se <k čemu>

Připojit se k čemu, pevně se držet, být odhodlaný.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

naplňovat

Naplňovat znamená vyplnit nebo doplnit něco, obecně se používá pro vyplnění něčeho na čas nebo pro dokončení činnosti.

přiřadit <co čemu>

Přiřadit znamená označit určitou věc nebo osobu za danou věc nebo osobu.

napustit (vůní)

Napustit znamená připojit k něčemu vůni, např. do místnosti, pomocí vonných olejů nebo parfémů.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout : ignorovat, nevšímat si, nebrat v úvahu.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená uniknout či se vyvarovat něčemu.