Facebook

Mít odpor <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu mít odpor <k čemu>.

Význam: Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

hnusit si <co>

Hnusit si je činit něco nepříjemného, aby se něco dosáhlo.

Podobná synonyma

ponořit se <do čeho>

Ponořit se do něčeho znamená dostat se do toho, zapojit se do činnosti, jež vyžaduje větší soustředění nebo pozornost.

zmocnit se <čeho>

Získat plnou moc a kontrolu nad něčím.

vážit si <čeho>

Vážit si znamená uznávat a oceňovat hodnotu čeho, vyjadřovat úctu a dávat najevo uznání.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit nebo rozlišit věc nebo činnost od něčeho jiného.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat, zasahovat do něčeho s cílem změnit stav nebo výsledek.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, angažovat se v něčem.

získání <čeho>

Získání: dosažení čeho (např. informací, výhod, zdrojů) prostřednictvím úsilí nebo jiných prostředků.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho je dosažení něčeho požadovaného; dosáhnout cíle, výsledku nebo určitého stavu.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

upouštět (od čeho)

Odcházet, opouštět, vzdávat se; přestat s něčím/někým spojeným, zanevřít na to.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dokončit, dovést což k úspěšnému výsledku.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

vložit <co do čeho>

Vložit znamená umístit něco dovnitř něčeho jiného.

užít <co n. čeho>

Užít: využít, vychutnat, prožít naplno.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho/čeho se obávat - být obezřetný a předvídavý, abych se vyhnul nebezpečí, neštěstí nebo neúspěchu.

nabýt <čeho>

Nabýt znamená získat, získat vlastnictví, získat význam, vědomosti nebo dovednosti.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat je vytrhat nebo vytáhnout něco z něčeho silou nebo vytrvalostí.

vstřebat se <do čeho>

Vstřebat se do čeho znamená plně si osvojit, porozumět, začlenit do svého života.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.