Facebook

Zavánět - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zavánět.

Význam: Cítít příchuť, vůni, znamení, jasné naznačení čeho, čemu může následovat.

páchnout

Páchnout znamená silně a nezáživně vonět, obvykle nepříjemným způsobem.

smrdět

Cítit nežádoucí zápach; být nebo působit odpudivým dojmem či zápachem.

vonět

Vonět znamená mít zvláštní, typickou vůni, pozitivní nebo negativní.

zapáchat (sýr)

Zapáchat znamená čichově vnímat, zaměřit se na vůni nebo pach něčeho, jako je například sýr.

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

být podezřelý

Být podezřelý znamená, že jsou důvody, proč by člověk mohl být podezříván z něčeho nezákonného či neetického.

Podobná synonyma

zapáchat

Zapáchat znamená identifikovat či definovat původ nějakého zápachu použitím čichu.

podezřelý člověk

Osoba, která se zdá být podezřelá, je někdo, koho lze podezírat o spáchání nezákonného činu.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

cítit soustrast

Cítit soustrast je projevovat soucit a lítost nad něčím, co se stalo.

podezřelý

Podezřelý - něco, co vyvolává pochybnosti či podezření; něco, co je předmětem pochybností či podezření; něco podezřelého.

cítit se

Cítit se znamená prožívat pocity, jako je například úzkost, hněv, štěstí, smutek, radost nebo strach.

podezřelý (politicky)

Osoba nebo skupina, která je považována za potenciálního činitele politického porušení zákona, morálky nebo etiky.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

podezřelý (host)

Podezřelý host je někdo, o kom se podezírá, že možná spáchá něco nekalého.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

vonět (k čemu)

Vonět znamená emitovat příjemnou vůni.

cítit se dotčen

Vyjádřit pocit uražení, zranění či smutku kvůli něčím slovům či činům.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles