Facebook

Přinutit <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přinutit <koho k čemu>.

Význam: Přinutit - donutit někoho k nějakému jednání, činu nebo postoji proti jeho vůli.

přimět

Vnutit někomu, aby učinil něco, co nechtěl, nebo aby učinil něco, co se od něj očekává.

donutit

Donutit znamená přimět někoho konat něco proti jeho vůli, aby učinil něco, co jinak nedělá.

dohnat

Dohnat - dosáhnout stejné úrovně jako někdo jiný; dožít to, co jste zmeškali.

Podobná synonyma

přimět <k čemu>

Přimět k činnosti, plnění povinností nebo k akceptování určitého názoru či stanoviska.

přimět <koho> k zastavení

Vyvinout tlak, aby kdokoli zastavil.

přimět <koho k čemu>

Přimět: vnutit konkrétní osobě provést něco, co by jinak neudělala.

přimět <koho k čemu> (násilím)

Donutit (násilím) někoho, aby něco udělal nebo aby se nějak zachoval.

donutit (k poslušnosti)

Donutit znamená vynutit si poslušnost, použitím autority, nátlaku nebo síly.

dohnat <koho>

Dohnat = doběhnout k někomu nebo něčemu, dostihnout, dohnat ztrátu.

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

donutit (k živoření)

Přinutit někoho k živoření nebo situaci, která je pro něj nepříjemná.