Facebook

Mnoho - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu mnoho.

Význam: Mnoho znamená velké množství, hodně, velký počet.

velmi

Velmi znamená vysokou míru nebo intenzitu; jako velmi dobrý, velmi rychlý, velmi tmavý.

hodně

Hodně je velké množství, které může být aplikováno na jakoukoli věc, jako je vědomost, peníze, čas nebo úsilí.

moc

Moc je schopnost nebo síla, která někoho přiměje k činům nebo má schopnost vykonávat kontrolu nad lidmi nebo situacemi.

příliš

Příliš znamená přes míru, nadměrně, víc než je požadováno.

málo

Málo znamená malé množství, nedostatek nebo nedostatečnost.

těžce

Těžce znamená značnou fyzickou námahu, úsilí nebo tlak; je to pomalé, náročné a obtížné.

tuze

Tuze je velmi silným způsobem vyjádření něčeho; lze jej použít k vyjádření nadšení, vzrušení či intenzivního prožitku.

náramně

Výborně, velmi dobře; úžasně, kouzelně, ohromujícím způsobem.

značně

Značně znamená dost nebo mnohem, je to silný stupeň, např. velmi nebo extrémně.

drahně

Drahně znamená velmi, množství něčeho, množství peněz nebo času a často i obojí.

převelice

Velmi, hluboce, velmi intenzivně; silně, důrazně, s maximálním úsilím.

ohromně

Ohromně znamená velmi, obrovský, velkolepý. Používá se k popisu něčeho, co je velmi ohromující.

nesmírně

Nesmírně znamená přehnaně, obzvláště, mimořádně; velmi, dokonale, naprosto, výrazně, bohatě.

velice

Velice znamená velmi, intenzivně nebo nesmírně, což často zdůrazňuje sílu něčeho.

Podobná synonyma

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

příliš velký

Příliš velký znamená příliš velký pro daný účel, příliš velký pro danou situaci nebo příliš velký pro danou osobu.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

prosytit příliš (roztok)

Přesycení: přidání příliš mnoha solí do roztoku, který ho může přesytit.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

vyjít (těžce)

Vyjít těžce znamená dosáhnout čehož s velkým úsilím, velkou námahou.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

našlapovat (těžce)

Našlapovat znamená vykonávat těžkou práci, při které je nutné často opakovat stejné úkony.

vzrušit (příliš)

Vzbudit úzkost, vzrušení nebo dokonce strach.

zatížit příliš

Příliš zatížit: příliš velkou zátěží obtěžovat, znečišťovat nebo ohrožovat.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.