Facebook

Mnoho - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu mnoho.

Význam: Mnoho znamená velké množství, hodně, velký počet.

velmi

Velmi znamená vysokou míru nebo intenzitu; jako velmi dobrý, velmi rychlý, velmi tmavý.

hodně

Hodně je velké množství, které může být aplikováno na jakoukoli věc, jako je vědomost, peníze, čas nebo úsilí.

moc

Moc je schopnost nebo síla, která někoho přiměje k činům nebo má schopnost vykonávat kontrolu nad lidmi nebo situacemi.

příliš

Příliš znamená přes míru, nadměrně, víc než je požadováno.

málo

Málo znamená malé množství, nedostatek nebo nedostatečnost.

těžce

Těžce znamená značnou fyzickou námahu, úsilí nebo tlak; je to pomalé, náročné a obtížné.

tuze

Tuze je velmi silným způsobem vyjádření něčeho; lze jej použít k vyjádření nadšení, vzrušení či intenzivního prožitku.

náramně

Výborně, velmi dobře; úžasně, kouzelně, ohromujícím způsobem.

značně

Značně znamená dost nebo mnohem, je to silný stupeň, např. velmi nebo extrémně.

drahně

Drahně znamená velmi, množství něčeho, množství peněz nebo času a často i obojí.

převelice

Velmi, hluboce, velmi intenzivně; silně, důrazně, s maximálním úsilím.

ohromně

Ohromně znamená velmi, obrovský, velkolepý. Používá se k popisu něčeho, co je velmi ohromující.

nesmírně

Nesmírně znamená přehnaně, obzvláště, mimořádně; velmi, dokonale, naprosto, výrazně, bohatě.

velice

Velice znamená velmi, intenzivně nebo nesmírně, což často zdůrazňuje sílu něčeho.

Podobná synonyma

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

příliš velký

Příliš velký znamená nadměrný, neuspokojivý nebo přehnaný.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

příliš početný

Příliš početný = příliš mnoho; příliš velký počet.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

vyjít (těžce)

Vyjít těžce znamená dosáhnout čehož s velkým úsilím, velkou námahou.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

prosytit příliš (roztok)

Přesycení: přidání příliš mnoha solí do roztoku, který ho může přesytit.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

došlápnout (těžce)

Učinit něco náročného, obtížného nebo fyzicky náročného.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.