Facebook

Velmi uctivý - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu velmi uctivý.

Význam: Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

zbožný (poutník)

Zbožný poutník je někdo, kdo vykazuje víru a touhu po Duchovním poznání; projevuje bázeň boží a poctu Bohu.

pobožný

Pobožný znamená nábožensky věrný, oddaný a věřící. Znamená to být více zaměřen na svou víru a věřit v boží moc.

religiozní

Religiozní znamená vztahovat se k náboženství, víře nebo duchovnímu rituálu.

bezbožný

Bezbožný: neuctívající Boha, nevěřící, nezbožný, nezákonný, nemorální, nevhodný.

mající respekt

Respekt je ctění a úcta k někomu nebo něčemu, projevovaná přijímáním jeho hodnot a připouštěním jeho práv.

Podobná synonyma

respekt

Respekt je úcta k něčímu nebo k něčemu, kterou vyjádříte tím, že ho/to berte vážně a budete ho/to respektovat.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

mající uznání

Uznání je pocta nebo ocenění pro osobu, čin nebo výkon, které je obdivováno a oceňováno.

mající základ v instituci

Instituce je formální organizace nebo subjekt s pevně stanovenými pravidly, cíli a účelem.

zbožný

Zbožný znamená láskyplný, oddaný a věrný Bohu, náboženství nebo víře.

mající hrany, ostré úhly

Polygon - geometrický útvar sestávající z několika přímých, často ostrých úhlů a hrany.