Facebook

Věčný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu věčný.

Význam: Věčný: trvalý, nekonečný, nesmrtelný, stálý, věčný, trvající věčně.

nehynoucí

Nehynoucí se vztahuje k tomu, co je stále přítomné, trvalé a nezmění se, bude trvat navždy.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný, konstantní; nesený změnami okolí, nezmění se sám.

nesmrtelný

Nesmrtelný: nemá konec života, nezemře.

pomíjející

Pomíjející se týká toho, co je krátkodobé, dočasné a přechází; obecně označuje něco, co se mění nebo zaniká.

trvalý

Trvalý je stav, který je obvykle dlouhodobý a nezměnitelný. Výraz může odkazovat na objekty, které jsou pevné a odolné vůči změnám, nebo jeho použití může znamenat trvání nebo trvalost něčeho.

obecně platný

Obecně platný je všeobecně uznávaný a vyhovující daným normám, principům a zákonům.

absolutní

Absolutní je nezávislé na jiných, úplně nezávislé, naprosté, absolutní.

posmrtný

Posmrtný významně znamená, že se týká něčeho po smrti nebo po úmrtí.

časný

Časný znamená předčasný nebo brzy, dříve než očekávané nebo obvyklé.

opakovaný

Opakovaný: opakovaně se opakující; cyklicky se opakující; periodicky se opakující.

Podobná synonyma

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

test (opakovaný)

Test je postup nebo sada úkonů prováděná pro ověření funkčnosti nebo kvality nějakého výrobku, systému nebo procesu.

obecně

Obecně se obec označuje jako místo s kolektivem lidí, sdílejícím společné zájmy a zákony.

platný

Platný je vše, co je právně účinné a v souladu s právními předpisy.

období (opakující se)

Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

opakující se úkon

Rutinní úkon: opakovaný postup nebo činnost, která se provádí pravidelně.

obecné pojmy

Obecné pojmy jsou slova nebo fráze, které mají obecný, nekonkrétní význam a mohou být všeobecně používány pro různé situace.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.