Facebook

Pomíjející - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu pomíjející.

Význam: Pomíjející se týká toho, co je krátkodobé, dočasné a přechází; obecně označuje něco, co se mění nebo zaniká.

nehynoucí

Nehynoucí se vztahuje k tomu, co je stále přítomné, trvalé a nezmění se, bude trvat navždy.

věčný

Věčný: trvalý, nekonečný, nesmrtelný, stálý, věčný, trvající věčně.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný, konstantní; nesený změnami okolí, nezmění se sám.

nesmrtelný

Nesmrtelný: nemá konec života, nezemře.

pomíjivý

Pomíjivý označuje krátkodobou vlastnost něčeho, co je krátké, nedůležité a nezanechává trvalé následky.

dočasný

Dočasný znamená jen na určitou dobu, mezi daným okamžikem a budoucností.

nestálý

Nestálý se vztahuje k něčemu, co není pevné, stabilní ani trvalé.

prchavý

Krátkodobý, nepatrný, často nevýznamný; mizí rychle, není trvalý.

přechodný

Přechodný: dočasný, měnící se, neustále se měnící; neplatný po určitou dobu.

efemérní

Efemérní znamená pomíjivé nebo krátkodobé, často opisující krátkou, nevýznamnou věc.

trvalý

Trvalý je adjektivum označující stav, který je trvalý, stálý nebo dlouhodobý.

Podobná synonyma

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

dočasný mír

Dočasný mír je stav, kdy jsou mezi dvěma nebo více stranami uzavřena dohoda, která přeruší a zastaví boje na určitou dobu.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.