Facebook

Nehynoucí - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nehynoucí.

Význam: Nehynoucí se vztahuje k tomu, co je stále přítomné, trvalé a nezmění se, bude trvat navždy.

nepomíjející

Nepomíjející znamená, že se všechny prvky berou v úvahu, aniž by byl některý opominut nebo přeskočen.

věčný

Věčný: trvalý, nekonečný, trvající navždy; odkazující na něco, co není omezeno časem.

trvalý

Trvalý je slovo, které se obvykle používá k popisu něčeho, co trvá dlouhou dobu nebo je trvale přítomné.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný, konstantní; nesený změnami okolí, nezmění se sám.

nesmrtelný

Nesmrtelný: nemá konec života, nezemře.

pomíjející

Pomíjející se týká toho, co je krátkodobé, dočasné a přechází; obecně označuje něco, co se mění nebo zaniká.

Podobná synonyma

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.