Facebook

Trvalý - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu trvalý.

Význam: Trvalý je stav, který je obvykle dlouhodobý a nezměnitelný. Výraz může odkazovat na objekty, které jsou pevné a odolné vůči změnám, nebo jeho použití může znamenat trvání nebo trvalost něčeho.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný, pevný, neměnící se.

nepřetržitý

Nepřetržitý se vztahuje k činnostem, které pokračují bez přerušení. Označuje trvalou, nesouvislou a kontinuální aktivitu.

neměnný

Neměnný je odvozen z latinského adverba 'nemo' (nezměněný), což znamená trvalý, pevný a nezměnitelný. Označuje něco, co je stejné po delší dobu nebo trvale.

neustálý

Neustálý: bez přerušení trvající, nepřetržitý, stálý, trvalý.

konstantní

Konstantní je stále stejné, nezměněné. Označuje se jako něco, co se nemění, je stabilní a trvalé.

dočasný

Dočasný je odkazující k určitému období času, který je krátký a může se lišit od trvalého stavu.

obecně platný

Obecně platný je všeobecně uznávaný a vyhovující daným normám, principům a zákonům.

absolutní

Absolutní je nezávislé na jiných, úplně nezávislé, naprosté, absolutní.

posmrtný

Posmrtný významně znamená, že se týká něčeho po smrti nebo po úmrtí.

časný

Časný znamená předčasný nebo brzy, dříve než očekávané nebo obvyklé.

opakovaný

Opakovaný: opakovaně se opakující; cyklicky se opakující; periodicky se opakující.

Podobná synonyma

platný

Platný znamená 'legální, platící', je to přítomný nebo účinný, schválený nebo přípustný.

obecné pojmy

Obecné pojmy jsou slova nebo fráze, které mají obecný, nekonkrétní význam a mohou být všeobecně používány pro různé situace.

test (opakovaný)

Test je postup nebo sada úkonů prováděná pro ověření funkčnosti nebo kvality nějakého výrobku, systému nebo procesu.

opakující se úkon

Rutinní úkon: opakovaný postup nebo činnost, která se provádí pravidelně.

období (opakující se)

Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

obecně

Obecně se význam slova vztahuje k jeho významu a použití ve větě; je to smysl, pochopení nebo interpretace pojmu.

dočasný mír

Dočasný mír je stav, kdy jsou mezi dvěma nebo více stranami uzavřena dohoda, která přeruší a zastaví boje na určitou dobu.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.