Facebook

Tragický - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu tragický.

Význam: Tragický znamená smutný, tragická událost je obtížná, důsledky jsou zničující a vyvolávají bolest.

zničující

Zničující odkazuje k něčemu, co ničí nebo zabíjí; je to silný a ničivý.

nešťastný

Nešťastný je člověk, který prožívá trable, zklamání, smutek a bolest.

katastrofický film

Film, který zobrazuje následky nějakého katastrofického jevu; např. zemětřesení, přírodní katastrofu, válku apod.

smutný

Smutný je stav, kdy se cítíte smutný, depresivní nebo bez naděje.

žalostný

Smutný, tragický; vyvolávající lítost, soucit; vyjádření hořkosti a zklamání.

truchlivý

Smutný, prožívající hlubokou bolest, skleslý, melancholický, bez naděje.

neblahý

Neblahý má negativní význam, označuje to, co je nepříjemné, neboť může znamenat nešťastné, nešťastné, neslavné, nebezpečné nebo špatné.

katastrofální

Katastrofální: kritická nebo špatná situace, katastrofický, hrozivý, neúnosný, tragický, zoufalý, hrůzný, zničující, fatální.

komický

Komický znamená, že je zábavný, směšný, vtipný nebo vyvolává smích.

osudný

Osudný: fatální, neodvratný, rozhodující, má ložisko osudu, zásadní.

fatální

Nezvratný, katastrofální; následky jsou trvalé a zásadní.

Podobná synonyma

dabovat (film)

Dabovat je proces převodu hlasové části filmu do jiného jazyka. Změna jazyka je provedena s cílem zajistit, aby film byl dostupný pro větší publikum.

herec (komický)

Herec (komický) je osoba, která hraje komediální role pro zábavu, například ve filmech, divadle nebo televizi.

dávat film

Dávat film znamená promítat filmový záznam, aby byl viditelný pro diváky.

osudný (bitva)

Osudný: rozhodující, významný, tragický; bitva, která měla zásadní vliv na vývoj dějin.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

katastrofický

Katastrofický se odkazuje na nejhorší scénář, katastrofální situaci nebo dopad, který je zničující a měnící.

vyplýtvat (film)

Vyplýtvat film znamená ho sledovat, aniž by si člověk užíval příběh nebo situace, které se v něm odehrávají.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

zaujmout (film)

Zaujmout (film) znamená vzbudit pozornost a nadchnout diváka.

točit (film)

Točit film znamená natáčet scény, které představují filmový příběh.

osvětlit (film)

Poznat klíčové myšlenky, motivy a postavy v daném filmu; získat lepší porozumění filmovému příběhu.

film

Film je umělecké dílo prezentované na plátně nebo obrazovce se zvukovou stopou.

zachycovat <co> (na film)

Zachycovat na film znamená udělat fotografii, natáčet video nebo jinak zaznamenat obraz na film.

zakládat (film)

Zakládat znamená začít vytvářet nebo budovat, obvykle v souvislosti s filmem, tedy začít natáčet.

výjev (komický)

Výjev je komický obraz nebo situace, která je vytvářena s cílem vyvolat smích.