Facebook

Tragický - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu tragický.

Význam: Tragický znamená smutný, tragická událost je obtížná, důsledky jsou zničující a vyvolávají bolest.

zničující

Zničující odkazuje k něčemu, co ničí nebo zabíjí; je to silný a ničivý.

nešťastný

Nešťastný je člověk, který prožívá trable, zklamání, smutek a bolest.

katastrofický film

Film, který zobrazuje následky nějakého katastrofického jevu; např. zemětřesení, přírodní katastrofu, válku apod.

smutný

Smutný je stav, kdy se cítíte smutný, depresivní nebo bez naděje.

žalostný

Smutný, tragický; vyvolávající lítost, soucit; vyjádření hořkosti a zklamání.

truchlivý

Smutný, prožívající hlubokou bolest, skleslý, melancholický, bez naděje.

neblahý

Neblahý má negativní význam, označuje to, co je nepříjemné, neboť může znamenat nešťastné, nešťastné, neslavné, nebezpečné nebo špatné.

katastrofální

Katastrofální: kritická nebo špatná situace, katastrofický, hrozivý, neúnosný, tragický, zoufalý, hrůzný, zničující, fatální.

komický

Komický znamená, že je zábavný, směšný, vtipný nebo vyvolává smích.

osudný

Osudný: fatální, neodvratný, rozhodující, má ložisko osudu, zásadní.

fatální

Nezvratný, katastrofální; následky jsou trvalé a zásadní.

Podobná synonyma

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

katastrofický

Katastrofický se odkazuje na nejhorší scénář, katastrofální situaci nebo dopad, který je zničující a měnící.

herec (komický)

Herec (komický) je osoba, která hraje komediální role pro zábavu, například ve filmech, divadle nebo televizi.

vyplýtvat (film)

Vyplýtvat film znamená ho sledovat, aniž by si člověk užíval příběh nebo situace, které se v něm odehrávají.

dabovat (film)

Dabování je proces, při kterém se překládá dialog z filmu a hudebních nahrávek a nahrazuje se originálním zvukem.

zakládat (film)

Zakládat znamená začít vytvářet nebo budovat, obvykle v souvislosti s filmem, tedy začít natáčet.

osvětlit (film)

Poznat klíčové myšlenky, motivy a postavy v daném filmu; získat lepší porozumění filmovému příběhu.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

film

Film je umělecké dílo prezentované na plátně nebo obrazovce se zvukovou stopou.

dávat film

Dávat film znamená promítat filmový záznam, aby byl viditelný pro diváky.

točit (film)

Točit film znamená natáčet scény, které představují filmový příběh.

zaujmout (film)

Zaujmout (film) znamená vzbudit pozornost a nadchnout diváka.

zachycovat <co> (na film)

Zachycovat na film znamená udělat fotografii, natáčet video nebo jinak zaznamenat obraz na film.

osudný (bitva)

Osudný: rozhodující, významný, tragický; bitva, která měla zásadní vliv na vývoj dějin.

výjev (komický)

Výjev je komický obraz nebo situace, která je vytvářena s cílem vyvolat smích.