Facebook

Osvětlit (film) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu osvětlit (film).

Význam: Poznat klíčové myšlenky, motivy a postavy v daném filmu; získat lepší porozumění filmovému příběhu.

vystavit <co>

Vystavit: zveřejnit, ukázat; prezentovat na veřejnosti, vystavením představit.

umístit (na významném místě)

Umístit znamená zařadit nebo posunout něco na významné místo.

osvítit

Zářit, osvětlit, probudit k poznání a rozumu.

zachytit

Zachytit znamená zaznamenat, dokumentovat nebo uchopit; zachycení může být fyzické, nebo může být metaforické, jako je zachycení myšlenky.

podat

Podat znamená dát nebo předat něco osobě nebo instituci.

Podobná synonyma

zachytit se

Zachytit se znamená uchopit nebo se přidržet něčeho, aby se člověk udržel nebo zabránil pádu.

vystavit radiaci

Vystavit radiaci znamená nechat se vystavit záření, např. rentgenovým paprskům, pro diagnostické, terapeutické nebo výzkumné účely.

podat si

Podat si znamená nabídnout něco (např. jídlo, nápoj, objednávku atd.) nebo se o něco pokusit (např. o zaměstnání, o přízeň atd.).

zachytit se <kde>

Zachytit se: získat podporu, uchopit příležitost nebo se usadit na pevném místě.

zachytit (vlasy)

Udělat účes tím, že se vlasy zachytí, jejich zapletením, sponkami, gumičkami nebo klipslemi.

trčet na místě

Stát na místě, být nehybný, neudělat nic a konat se pasivně.

umístit (veřejně)

Umístit znamená dát něco na určité místo nebo ho přesunout do jiného místa.

objevit se (na místě)

Objevit se znamená přijít na místo, na kterém se očekáváte.

podat demisi

Podat demisi znamená oznámit nadřízenému, že se z funkce odvolává, čímž rezignuje na svůj úřad.

na libovolném místě

Význam shrň: Shrnutí je stručné shrnutí informací, které pomáhají pochopit, co bylo řečeno, čteno nebo prodiskutováno.

umístit

Umístit znamená přesunout nebo dát nějakou věc na určité místo.

umístit <koho> (v řadě)

Umístit znamená uložit jej na požadované místo nebo pořadí.

podat <co jak>

Podat znamená poskytnout informace, data nebo materiály někomu jinému.

podat stížnost

Podat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s něčím nebo někým, a to buď písemně nebo ústně.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

umístit (nábytek)

Umístit nábytek znamená dát jej dovnitř místnosti či na danou plochu.

nedržet (na svém místě)

Nedržet = nezůstat na jednom místě, udržet se v pohybu.

na zadním místě

Na zadním místě označuje pozici, která je daleko od všech ostatních, nebo postavení, které je nejméně významné.

zachytit <co>

Zachytit: uchopit, zadržet, zůstat s něčím v kontaktu.

podat vysvětlení

Podat vysvětlení znamená dát osobě nebo skupině přesnou informaci o něčem, aby pochopili, o čem se jedná.

umístit <co kam>

Umístit znamená přesunout nebo dát co nebo koho do určitého místa.

setrvávat (na místě)

Zůstávat na místě, zůstat zde, být trvalý, zůstat věrný.

vystavit (ven)

Vystavit znamená umístit něco, například produkt či nějakou prezentaci, na obdiv a prohlížení veřejnosti.

zachytit <za co>

Zachytit znamená uchopit, uložit nebo zaznamenat něco časově omezeného.