Facebook

Vyplýtvat (film) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyplýtvat (film).

Význam: Vyplýtvat film znamená ho sledovat, aniž by si člověk užíval příběh nebo situace, které se v něm odehrávají.

promarnit

Promarnit znamená zneužít, znehodnotit nebo ztratit příležitost, čas nebo náklady.

promrhat

Prožít něco rychle a intenzivně, jako by to mělo trvat jen chvilku.

vybreptat <co>

Vybreptat znamená vybírat, vyzvídat nebo vyptávat se dotazů.

vytlachat

Vytlachat je český slangový výraz označující odstranění či zničení něčeho pomocí násilí.

vyžvanit

Vyžvanit znamená dlouze a zbytečně mluvit nebo vyprávět o něčem bez konkrétního cíle.

vypleskat

Vypleskat znamená rychle a náhlé osvobodit se z něčeho, například z obleku, pout nebo z místnosti.

Podobná synonyma

promarnit (čas)

Promarnit znamená vynaložit čas neproduktivně a nezískat z toho žádný užitek.

vyžvanit <co>

Vyžvanit znamená mluvit o něčem dlouze a zbytečně, bez smyslu nebo významu.

vybreptat

Vybreptat znamená nahlas vyřvat nebo pronést něco s hlasitým vzrušením.

promarnit <co>

Promarnit znamená použít nebo využít něco špatně nebo neefektivně, často s nepříznivými důsledky.

promarnit (talent)

Promarnit znamená nevyužít, nevyužití daného talentu.

promrhat (majetek)

Promrhat znamená přežírat, obětovat, utrácet či ztratit majetek nebo peníze.

promarnit (šanci)

Promarnit znamená zahodit nebo ztratit šanci, kterou jsme měli využít.

promrhat (čas)

Promrhat čas znamená prožít ho bez výsledku, jít okolo a nevyužít ho naplno.