Facebook

Zničující - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zničující.

Význam: Zničující odkazuje k něčemu, co ničí nebo zabíjí; je to silný a ničivý.

tragický

Tragický znamená smutný, tragická událost je obtížná, důsledky jsou zničující a vyvolávají bolest.

nešťastný

Nešťastný je člověk, který prožívá trable, zklamání, smutek a bolest.

katastrofický film

Film, který zobrazuje následky nějakého katastrofického jevu; např. zemětřesení, přírodní katastrofu, válku apod.

Podobná synonyma

dabovat (film)

Dabování je proces, při kterém se překládá dialog z filmu a hudebních nahrávek a nahrazuje se originálním zvukem.

dávat film

Dávat film znamená promítat filmový záznam, aby byl viditelný pro diváky.

zaujmout (film)

Zaujmout (film) znamená vzbudit pozornost a nadchnout diváka.

film

Film je umělecké dílo prezentované na plátně nebo obrazovce se zvukovou stopou.

točit (film)

Točit film znamená natáčet scény, které představují filmový příběh.

osvětlit (film)

Poznat klíčové myšlenky, motivy a postavy v daném filmu; získat lepší porozumění filmovému příběhu.

zachycovat <co> (na film)

Zachycovat na film znamená udělat fotografii, natáčet video nebo jinak zaznamenat obraz na film.

katastrofický

Katastrofický se odkazuje na nejhorší scénář, katastrofální situaci nebo dopad, který je zničující a měnící.

vyplýtvat (film)

Vyplýtvat film znamená ho sledovat, aniž by si člověk užíval příběh nebo situace, které se v něm odehrávají.

zakládat (film)

Zakládat znamená začít vytvářet nebo budovat, obvykle v souvislosti s filmem, tedy začít natáčet.