Facebook

Nešťastný - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu nešťastný.

Význam: Nešťastný je člověk, který prožívá trable, zklamání, smutek a bolest.

zničující

Zničující odkazuje k něčemu, co ničí nebo zabíjí; je to silný a ničivý.

tragický

Tragický znamená smutný, tragická událost je obtížná, důsledky jsou zničující a vyvolávají bolest.

katastrofický film

Film, který zobrazuje následky nějakého katastrofického jevu; např. zemětřesení, přírodní katastrofu, válku apod.

bídný

Bídný: špatný, ubohý, hrůzný, odpudivý, tristní, nechvalný, nezáviděníhodný.

ubohý

Ubohý je synonymem pro chudý, ošklivý nebo nehodný pozornosti. Označuje nízkou úroveň nebo kvalitu.

nebohý

Nebohý je adjektivum označující smutek, postižení, bezmocnost a neschopnost.

neblahý

Negativní, nepříjemný, nelibý; znamená nešťastný, nebezpečný nebo zlého osudu.

katastrofální

Katastrofální znamená katastrofický, ohromně neúspěšný nebo neúspěšný ve velkém měřítku.

fatální

Fatální znamená nezvratný, osudový; může to být tragické, nebo může mít pozitivní výsledek.

osudný (bitva)

Osudný: rozhodující, významný, tragický; bitva, která měla zásadní vliv na vývoj dějin.

zdrcený

Zdrcený znamená bezmocný, zlomený, zklamaný a zničený. Toto slovo se obvykle používá k popisu stavu, kdy člověk trpí psychickou nebo fyzickou bolestí.

zoufalý

Zoufalý znamená velmi nespokojený, bez naděje, beznadějný a bezradný.

šťastný

Šťastný je stav plný pohody, dobra a spokojenosti; je to radost z úspěchů, vyrovnanost a uspokojení.

neopětovaný (cit)

Neopětovaný cit znamená, že cit byl poskytnut, ale není oplácen.

jednostranný

Jednostranný je pojem označující jednostrannou situaci, ve které jedna strana zaujímá převahu nad druhým.

neúspěšný (sňatek)

Neúspěšný sňatek je sňatek, který skončil rozvodem, nebo selháním v oblasti komunikace, finančních problémů nebo jiných oblastí.

nepodařený

Neúspěšný, nezdárný; nezdařený, neprovedený s očekávaným neúspěchem.

Podobná synonyma

nerovný sňatek

Nerovný sňatek je manželství, ve kterém jeden z partnerů má značně vyšší postavení nebo zdroje než druhý.

bitva

Bitva je označení pro ozbrojený konflikt mezi dvěma nebo více stranami, kde jedna strana snaží překonat druhou.

film

Film je umělecké dílo prezentované na plátně nebo obrazovce se zvukovou stopou.

dávat film

Dávat film znamená promítat filmový záznam, aby byl viditelný pro diváky.

zakládat (film)

Zakládat znamená začít vytvářet nebo budovat, obvykle v souvislosti s filmem, tedy začít natáčet.

osudný

Osudný je adjektivum označující něco, co přináší nevyhnutelnou nebo nezvratnou zkázu, neštěstí nebo selhání.

neúspěšný

Neúspěšný znamená, že cíl nebyl dosažen, nebo se nesplnil očekávaný výsledek.

dabovat (film)

Dabovat znamená nahrazovat slovem originální hlas v různých mediálních formátech, obvykle filmu nebo televiznímu pořadu.

točit (film)

Točit film znamená natáčet scény, které představují filmový příběh.

sňatek

Sňatek je formální smlouva mezi dvěma osobami, které se navzájem zavazují vážit se a zachovat si věrnost.

zaujmout (film)

Zaujmout (film) znamená vzbudit pozornost a nadchnout diváka.

vyplýtvat (film)

Vyplýtvat film znamená ho sledovat, aniž by si člověk užíval příběh nebo situace, které se v něm odehrávají.

uzavřít sňatek

Uzavřít sňatek znamená oficiálně se vzít a být oddáni před zákonem a Bohem.

nepodařený (vtip)

Nepodařený vtip je vtip, který nevyvolá smích, případně jej někdo pochopí jinak než měl být pochopen.

výhodný sňatek

Výhodný sňatek je sňatek, který přináší oběma stranám výhody, jako jsou majetkové, společenské nebo rodinné.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

vynucený (sňatek)

Vynucený sňatek je sňatek, který je uzavřen bez souhlasu obou stran, často pod nátlakem rodičů nebo jiných blízkých osob.