Facebook

Nešťastný - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu nešťastný.

Význam: Nešťastný je člověk, který prožívá trable, zklamání, smutek a bolest.

zničující

Zničující odkazuje k něčemu, co ničí nebo zabíjí; je to silný a ničivý.

tragický

Tragický znamená smutný, tragická událost je obtížná, důsledky jsou zničující a vyvolávají bolest.

katastrofický film

Film, který zobrazuje následky nějakého katastrofického jevu; např. zemětřesení, přírodní katastrofu, válku apod.

bídný

Bídný: špatný, ubohý, hrůzný, odpudivý, tristní, nechvalný, nezáviděníhodný.

ubohý

Ubohý je synonymem pro chudý, ošklivý nebo nehodný pozornosti. Označuje nízkou úroveň nebo kvalitu.

nebohý

Nebohý je adjektivum označující smutek, postižení, bezmocnost a neschopnost.

neblahý

Negativní, nepříjemný, nelibý; znamená nešťastný, nebezpečný nebo zlého osudu.

katastrofální

Katastrofální znamená katastrofický, ohromně neúspěšný nebo neúspěšný ve velkém měřítku.

fatální

Fatální znamená nezvratný, osudový; může to být tragické, nebo může mít pozitivní výsledek.

osudný (bitva)

Osudný: rozhodující, významný, tragický; bitva, která měla zásadní vliv na vývoj dějin.

zdrcený

Zdrcený znamená bezmocný, zlomený, zklamaný a zničený. Toto slovo se obvykle používá k popisu stavu, kdy člověk trpí psychickou nebo fyzickou bolestí.

zoufalý

Zoufalý znamená velmi nespokojený, bez naděje, beznadějný a bezradný.

šťastný

Šťastný je stav plný pohody, dobra a spokojenosti; je to radost z úspěchů, vyrovnanost a uspokojení.

neopětovaný (cit)

Neopětovaný cit znamená, že cit byl poskytnut, ale není oplácen.

jednostranný

Jednostranný je pojem označující jednostrannou situaci, ve které jedna strana zaujímá převahu nad druhým.

neúspěšný (sňatek)

Neúspěšný sňatek je sňatek, který skončil rozvodem, nebo selháním v oblasti komunikace, finančních problémů nebo jiných oblastí.

nepodařený

Neúspěšný, nezdárný; nezdařený, neprovedený s očekávaným neúspěchem.

Podobná synonyma

nerovný sňatek

Nerovný sňatek je manželství, ve kterém jeden z partnerů má značně vyšší postavení nebo zdroje než druhý.

neúspěšný

Neúspěšný je stav, kdy se očekávaný výsledek nepodaří dosáhnout.

výhodný sňatek

Výhodný sňatek je sňatek, který přináší oběma stranám výhody, jako jsou majetkové, společenské nebo rodinné.

vyplýtvat (film)

Vyplýtvat film znamená ho sledovat, aniž by si člověk užíval příběh nebo situace, které se v něm odehrávají.

bitva

Bitva je ozbrojený konflikt mezi dvěma nebo vice stranami s cílem získat nadvládu.

uzavírat sňatek

Uzavírat sňatek znamená oficiálně se oženit nebo vzít se, aby se vytvořil manželský svazek.

sňatek

Sňatek je smlouva mezi dvěma lidmi, která je prohlášena před svědky a je uzavřena na věčnou dobu.

osudný

Osudný se obvykle používá pro označení něčeho, čeho výsledky jsou závažné a nezvratné.

zaujmout (film)

Zaujmout (film) znamená vzbudit pozornost a nadchnout diváka.

osvětlit (film)

Poznat klíčové myšlenky, motivy a postavy v daném filmu; získat lepší porozumění filmovému příběhu.

točit (film)

Točit film znamená natáčet scény, které představují filmový příběh.

dabovat (film)

Dabovat znamená nahrazovat slovem originální hlas v různých mediálních formátech, obvykle filmu nebo televiznímu pořadu.

uzavřít sňatek

Uzavřít sňatek znamená oficiálně se vzít a být oddáni před zákonem a Bohem.

civilní (sňatek)

Civilní sňatek je forma sňatku, který není uzavřen v kostele nebo náboženském obřadu, ale před soudem nebo jinou veřejnou institucí.

dávat film

Dávat film znamená promítat filmový záznam, aby byl viditelný pro diváky.

zachycovat <co> (na film)

Zachycovat na film znamená udělat fotografii, natáčet video nebo jinak zaznamenat obraz na film.

katastrofický

Katastrofický se odkazuje na nejhorší scénář, katastrofální situaci nebo dopad, který je zničující a měnící.