Facebook

Točit (film) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu točit (film).

Význam: Točit film znamená natáčet scény, které představují filmový příběh.

navíjet (lano)

Navíjení lana je technika ovinování lana kolem osu po kontinuálním pohybu v jednom směru.

ovíjet

Ovíjet znamená obalovat něco pásky, látkou či jiným materiálem, aby se zvýraznil jeho vzhled.

otáčet (hlavu)

Otáčet (hlavu) znamená otočit hlavu v různých směrech, aby se dostalo do jiného pohledu.

obracet

Obracet znamená změnit pozici, směr nebo stav něčeho, převrátit nebo otočit něco.

pootáčet

Pootáčet znamená otočit se o 180 stupňů, obrátit se kolem své osy.

startovat (motor)

Zapnout motor, aby byl schopen provádět požadovanou činnost.

čepovat (pivo)

Pít pivo z pivního čepu.

Podobná synonyma

roztočit naplno (motor)

Roztočit naplno znamená otočit motor na nejvyšší možnou rychlost, aby dosáhl co nejvyššího výkonu.

nastartovat (motor)

Zapnout motor, aby bylo možné ho spustit a začít ho používat.

motor

Motor je stroj, který přeměňuje energii na pohyb a sílu. Mohou být používány k pohonu aut, letadel, lodí a dalších strojů.

otáčet se

Otáčet se znamená obracet se kolem své osy nebo se pohybovat po kružnici.

zvedat (hlavu)

Zvedat hlavu znamená zvednout si náladu a odhodlaně bojovat s překážkami, které vás při dosahování cílů čekají.

pouštět (motor)

Spustit motor; zapnout, aby fungovalo.

pivo

Pivo je alkoholický nápoj vyrobený z obilovin (nejčastěji z ječmene) a chmele, který může být sladký nebo hořký.

uchopit se (za hlavu)

Uchopit se za hlavu znamená udělat něco, abychom převzali odpovědnost za naše činy.

otáčet (auto)

Otáčet auto znamená otočit se o stanovený úhel nebo otočit se na jinou stranu.

otočit (hlavu)

Otočit hlavu je pohyb, při kterém se člověk otáčí o 180°, aby se podíval směrem, na který předtím nehlížel.

startovat

Začít s něčím, zaplatit, zahájit, zapnout, odstartovat.

vztyčit (hlavu)

Vztyčit hlavu znamená držet ji vysoko a důstojně, často jako symbol odvahy a sebevědomí.

tryskový (motor)

Tryskový motor je motor využívající trysky k produkci pohybového tahu. Používá se v různých leteckých aplikacích a také v raketových motorech.

odseknout <komu> (hlavu)

Odseknout hlavu = způsobit smrt zlomením krčních obratlů.

natahovat (lano)

Natahovat znamená napínat a případně utahovat lano.

zaběhávat (motor)

Zaběhávat motor znamená spustit motor, aby se rozehřál a dosáhl optimálního výkonu.

navinout (lano)

Navinout lano znamená obtočit jeho konec vícekrát kolem zbytku lana, čímž se vytvoří pevná smyčka.

rachotit (motor)

Rachotit znamená hlučně pracovat, zejména pro motor, například při spalování paliva.

točit (pivo)

Používá se pro servírování piva z lahve či z pípy. Jedná se o proces, při kterém se pivo nalévá do sklenice a čepuje se.

seřídit (motor)

Seřídit motor znamená provést opravu nebo údržbu, aby se zlepšila jeho výkonnost a spolehlivost.

ovíjet se

Ovíjet se znamená oblékat se (obvykle teplého oblečení) a ukládat se do postele, aby se člověk udržel v teple.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho chod a zastavit provoz motoru.

zdvihnout (hlavu)

Zvednout hlavu, aby se někdo mohl dívat přímo před sebe, projevit odvahu a nezávislost.

otáčet <čím>

Otáčet se znamená otočit se kolem vlastní osy, často používané s předmětem, např. otáčet kolem osy.

zastavit (motor)

Zastavit motor znamená přerušit jeho práci a jeho provoz.