Facebook

Katastrofický - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu katastrofický.

Význam: Katastrofický se odkazuje na nejhorší scénář, katastrofální situaci nebo dopad, který je zničující a měnící.

zničující

Zničující odkazuje k něčemu, co ničí nebo zabíjí; je to silný a ničivý.

tragický

Tragický znamená smutný, tragická událost je obtížná, důsledky jsou zničující a vyvolávají bolest.

nešťastný

Nešťastný je člověk, který prožívá trable, zklamání, smutek a bolest.

katastrofický film

Film, který zobrazuje následky nějakého katastrofického jevu; např. zemětřesení, přírodní katastrofu, válku apod.

Podobná synonyma

katastrofický

Katastrofický se odkazuje na nejhorší scénář, katastrofální situaci nebo dopad, který je zničující a měnící.

dabovat (film)

Dabovat je proces převodu hlasové části filmu do jiného jazyka. Změna jazyka je provedena s cílem zajistit, aby film byl dostupný pro větší publikum.

točit (film)

Točit film znamená natáčet scény, které představují filmový příběh.

dávat film

Dávat film znamená promítat filmový záznam, aby byl viditelný pro diváky.

film

Film je umělecké dílo prezentované na plátně nebo obrazovce se zvukovou stopou.

vyplýtvat (film)

Vyplýtvat film znamená ho sledovat, aniž by si člověk užíval příběh nebo situace, které se v něm odehrávají.

zaujmout (film)

Zaujmout (film) znamená vzbudit pozornost a nadchnout diváka.

osvětlit (film)

Poznat klíčové myšlenky, motivy a postavy v daném filmu; získat lepší porozumění filmovému příběhu.

zakládat (film)

Zakládat znamená začít vytvářet nebo budovat, obvykle v souvislosti s filmem, tedy začít natáčet.

zachycovat <co> (na film)

Zachycovat na film znamená udělat fotografii, natáčet video nebo jinak zaznamenat obraz na film.