Facebook

Zakládat (film) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zakládat (film).

Význam: Zakládat znamená začít vytvářet nebo budovat, obvykle v souvislosti s filmem, tedy začít natáčet.

plnit (zásobník)

Plnit znamená naplnit nebo doplnit něco, co je potřeba, ať už materiální či informační.

vkládat náboj (do pušky)

Vkládat náboj do zbraně: připojit střelivo do zbraně, aby bylo připraveno k výstřelu.

dobíjet (akumulátor)

Dobíjení akumulátoru je proces, kdy se při nízkém napětí do akumulátoru dodávají elektrické energie, aby se obnovily jeho úložné zdroje.

Podobná synonyma

spoušť (pušky)

Spoušť je prvek pušky, který spouští střelbu po stisknutí.

vyjmout náboj

Vyjmout náboj znamená odstranit, odebírat nebo odpojit náboj, např. z děla nebo zbraně.

akumulátor

Akumulátor je zařízení, které ukládá elektrickou energii v chemické formě a umožňuje ji používat jako zdroj elektrické energie.

plnit <co>

Plnit znamená dokončit nebo naplnit něco, co je povinné, žádoucí nebo požadované.

plnit se

Plnit se znamená uskutečnit se, naplnit se cílem nebo úkolem. Je to proces, při kterém se člověk snaží dosáhnout svých cílů a naplnit svůj potenciál.

náboj

Náboj je skupina částic nebo energie vytvářející elektrický náboj. Vytváří to proud v elektrických obvodech.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařadit, umístit něco do jiného.

vkládat <co kam>

Vkládat je umísťovat či zasouvat něco do něčeho jiného.

zásobník

Zásobník je datová struktura, která uchovává data a umožňuje jejich pozdější zpracování. Tyto data jsou uložena ve formě "zásobníku" a jsou průběžně uvolňována podle předem určeného pořadí.

vkládat

Vkládat znamená umísťovat nebo zařazovat do jiného prostředí nebo kontextu.

kohoutek (pušky)

Kohoutek je páčka na zbrani, která ovládá nábojovou komoru a umožňuje střelbu.

vkládat (peníze)

Vkládat znamená přidávat nebo ukládat peníze do finančního účtu, banky nebo jiného finančního produktu.

střelit (z pušky)

Vystřelit z pušky, stáhnout kohoutek a vystřelit náboj.

plnit (rozkazy)

Plnit znamená vykonávat nebo uskutečňovat úkoly, rozkazy, příkazy nebo povinnosti.

plnit (pytle) <čím>

Plnit pytle čímkoli, znamená je naplnit danou látkou nebo materiálem.

vystřelený (náboj)

Vystřelený náboj je náboj, který byl vystřelen z zbraně, aby vyvolal výstřel.

rána (z pušky)

Rána je výstřel z pušky. Je to výbuch stlačeného vzduchu, který vyvolává let projektilu.

vložit náboj (do pušky)

Vložení náboje do pušky je proces zavedení náboje do komory zbraně, aby bylo možné vystřelit.

cvičný (náboj)

Cvičný náboj je náboj bez střeliva, který slouží k trénování a zkušebnímu zaměřování zbraní.

plnit <co čím>

Plnit : dosáhnout požadovaného cíle prostřednictvím výkonu činnosti nebo dodáním požadovaných věcí.

plnit

Plnit znamená uskutečnit cílený úkol nebo splnit něčí očekávání.

vkládat se <do čeho>

Vkládat se: zapojit se, angažovat se do činností nebo čehokoliv.

dobíjet

Dobíjení znamená obnovovat energii, často v bateriích nebo akumulátorech, aby se znovu použili.

vkládat se

Vkládat se znamená vložit se do něčeho, aktivně se podílet na činnosti nebo situaci.