Facebook

Téměř - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu téměř.

Význam: Téměř znamená "skoro, téměř, téměř, ale ne úplně".

jedině

Jedině: jedinečné, výlučné, jednorázové, nezaměnitelné, osamělé.

toliko

Toliko je předložka, označující množství nebo počet, obvykle používaná ve spojení s číslovkou.

pouze

Pouze znamená „jen” nebo „jenom”, znamená, že je to jediná možnost nebo jediný výsledek.

výhradně

Výhradně: s vyloučením všech ostatních, pouze a jen; naprosto, absolutně.

výlučně

Výlučně = zcela, pouze, jedině, vyloučením jiných možností.

leda

Leda je příslovce, které znamená "jen, snad, pouze, právě, skoro" a označuje nejmenší možnou míru.

ledaže

Ledaže je částečně spojka, která označuje nebo podmiňuje nějakou podmínku, která musí být splněna, aby se něco stalo.

Až je příslovce, jež vyjadřuje čas, místo nebo stupeň. Znamená "nejpozději" nebo "až do".

skoro

Skoro znamená "téměř", nebo "přibližně". Je to náznak blížící se pravdě, ale ne dokončený.

takřka

Takřka znamená téměř nebo skoro, tedy něco, co je velmi blízko, ale ne úplně.

přímo

Přímo: související nebo se týkající věci; přímý, bezprostřední.

sotva

Sotva znamená "nanejvýš", "spíše než" nebo "s obtížemi". Obvykle se používá v kontextu, kdy je něco obtížné nebo se musí dělat s velkou opatrností.

jakmile

Jakmile: po určitém okamžiku nebo události, hned jak se stane něco jiného.

nuže

Nuže je forma slova, které se používá pro zdůraznění, že nastává čas k akci nebo odpovědi.

málem

Málem znamená téměř nebo téměř, tedy něco, co se nedostalo do úplnosti.

bezmála

Bezmála znamená skoro, téměř, takřka nebo přibližně.

pomalu

Pomalý: pozvolný, pomalý pohyb, odezva nebo výsledek.

hnedle

Hnedle je archaické slovo pro rychlou, nebo spěchající akci. Často se používá ve spojení s činností, jako je "hnedlovat".

taktak že

Taktak je slovo, které se používá pro potvrzení nebo souhlas. Slouží k vyjádření pozitivního přijetí toho, co bylo řečeno.

Podobná synonyma

upíjet pomalu

Vychutnávat si něco pomalu a potěšením, nezapíjet to rychle.

téci (pomalu)

Pomalu plyny, teče, proudí.

jít pomalu

Pomalé tempo chůze, které se vyhýbá rychlosti.

výlučné právo

Výlučné právo je právo, které uděluje výhradní právo k provozování určité činnosti, které se nedá vykonávat jinak.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

jen taktak

Jen taktak znamená "těsně před", "těsně před okrajem" nebo "téměř, ale ne úplně".

taktak

Taktak je slovní obrat, který se používá pro vyjádření souhlasu nebo potvrzení.

psát (pomalu)

Psát znamená tvořit slova pomocí písmen, pomalu znamená postupovat pomalu a opatrně.

postoupit (sotva)

Předat, převést nebo přenést (např. odpovědnost, moc, právo, úkol) na jinou osobu nebo skupinu.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

přímo před

Přímo: Přímý, nezprostředkovaný, nezkreslený, přímý, bezprostřední.