Facebook

Jakmile - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu jakmile.

Význam: Jakmile: po určitém okamžiku nebo události, hned jak se stane něco jiného.

sotvaže

Sotvaže je příslovce, které označuje jen velmi malou nebo žádnou míru. Znamená "pouze, ztěží, zřídka, těžko".

jak jen

Jak jen: všemi dostupnými způsoby, co nejefektivněji; zkracovat, shrnout, zjednodušit.

hned když

Hned když: znamená okamžitě, bez zpoždění.

ledva

Ledva znamená velmi těsně, s námahou, téměř nebo jen s obtížemi.

ledvaže

Ledvaže jsou typicky dřevěné konstrukce, které slouží jako podpěra pro nějaký druh střechy nebo jiného stavitelského prvku.

jedině

Jedině: jedinečné, výlučné, jednorázové, nezaměnitelné, osamělé.

toliko

Toliko je předložka, označující množství nebo počet, obvykle používaná ve spojení s číslovkou.

pouze

Pouze znamená „jen” nebo „jenom”, znamená, že je to jediná možnost nebo jediný výsledek.

výhradně

Výhradně: s vyloučením všech ostatních, pouze a jen; naprosto, absolutně.

výlučně

Výlučně = zcela, pouze, jedině, vyloučením jiných možností.

leda

Leda je příslovce, které znamená "jen, snad, pouze, právě, skoro" a označuje nejmenší možnou míru.

ledaže

Ledaže je částečně spojka, která označuje nebo podmiňuje nějakou podmínku, která musí být splněna, aby se něco stalo.

Až je příslovce, jež vyjadřuje čas, místo nebo stupeň. Znamená "nejpozději" nebo "až do".

téměř

Téměř znamená "skoro, téměř, téměř, ale ne úplně".

skoro

Skoro znamená "téměř", nebo "přibližně". Je to náznak blížící se pravdě, ale ne dokončený.

takřka

Takřka znamená téměř nebo skoro, tedy něco, co je velmi blízko, ale ne úplně.

přímo

Přímo: související nebo se týkající věci; přímý, bezprostřední.

sotva

Sotva znamená "nanejvýš", "spíše než" nebo "s obtížemi". Obvykle se používá v kontextu, kdy je něco obtížné nebo se musí dělat s velkou opatrností.

nuže

Nuže je forma slova, které se používá pro zdůraznění, že nastává čas k akci nebo odpovědi.

Podobná synonyma

výlučné právo

Výlučné právo je právo, které uděluje výhradní právo k provozování určité činnosti, které se nedá vykonávat jinak.

hned - hned

Okamžitě, bez prodlení; rychle, ihned.

i když

I když znamená "navzdory tomu, že", používá se k vyjádření porovnání nebo zpochybnění předchozích skutečností.

hned

Hned je stejně jako okamžitě či naléhavě, označuje akci která má být provedena ihned nebo velmi rychle.

přímo před

Přímo: Přímý, nezprostředkovaný, nezkreslený, přímý, bezprostřední.

hned nato

Hned nato znamená okamžitě, neodkladně, následující okamžik.

když ne jinak

Když ne jinak: další možnost, alternativa, jiná volba než původní.

téměř ne

Téměř ne: velmi málo, téměř žádný, skoro není.

téměř nový

Téměř nový: krátce použitý, v dobrém stavu, nevyužitý nebo mírně poškozený.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.