Facebook

Nuže - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu nuže.

Význam: Nuže je forma slova, které se používá pro zdůraznění, že nastává čas k akci nebo odpovědi.

jedině

Jedině: jedinečné, výlučné, jednorázové, nezaměnitelné, osamělé.

toliko

Toliko je předložka, označující množství nebo počet, obvykle používaná ve spojení s číslovkou.

pouze

Pouze znamená „jen” nebo „jenom”, znamená, že je to jediná možnost nebo jediný výsledek.

výhradně

Výhradně: s vyloučením všech ostatních, pouze a jen; naprosto, absolutně.

výlučně

Výlučně = zcela, pouze, jedině, vyloučením jiných možností.

leda

Leda je příslovce, které znamená "jen, snad, pouze, právě, skoro" a označuje nejmenší možnou míru.

ledaže

Ledaže je částečně spojka, která označuje nebo podmiňuje nějakou podmínku, která musí být splněna, aby se něco stalo.

Až je příslovce, jež vyjadřuje čas, místo nebo stupeň. Znamená "nejpozději" nebo "až do".

téměř

Téměř znamená "skoro, téměř, téměř, ale ne úplně".

skoro

Skoro znamená "téměř", nebo "přibližně". Je to náznak blížící se pravdě, ale ne dokončený.

takřka

Takřka znamená téměř nebo skoro, tedy něco, co je velmi blízko, ale ne úplně.

přímo

Přímo: související nebo se týkající věci; přímý, bezprostřední.

sotva

Sotva znamená "nanejvýš", "spíše než" nebo "s obtížemi". Obvykle se používá v kontextu, kdy je něco obtížné nebo se musí dělat s velkou opatrností.

jakmile

Jakmile: po určitém okamžiku nebo události, hned jak se stane něco jiného.

nu

Nu je první písmeno starého egyptského abecedy a znamená "voda". Symbolisuje nekonečnost a božskou moc.

no

No je slovní spojení, které se používá k označení odmítnutí či nesouhlasu.

tedy

Tedy = slovo užívané k zdůraznění a zopakování myšlenky, často jako souhrn nebo závěr.

tak tedy

Shrnutí je zkrácení dlouhého a složitého textu do podstatných bodů a názorů. Cílem je zachovat podstatu originálního textu.

tak

Tak: něco jako důsledek, reakce nebo dopad; používá se k vyjádření výsledku nebo koncového bodu.

Podobná synonyma

téměř nový

Téměř nový: krátce použitý, v dobrém stavu, nevyužitý nebo mírně poškozený.

přímo před

Přímo: Přímý, nezprostředkovaný, nezkreslený, přímý, bezprostřední.

postoupit (sotva)

Předat, převést nebo přenést (např. odpovědnost, moc, právo, úkol) na jinou osobu nebo skupinu.

výlučné právo

Výlučné právo je právo, které uděluje výhradní právo k provozování určité činnosti, které se nedá vykonávat jinak.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.

téměř ne

Téměř ne: velmi málo, téměř žádný, skoro není.