Facebook

Jít pomalu - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu jít pomalu.

Význam: Pomalé tempo chůze, které se vyhýbá rychlosti.

běžet

Běžet znamená rychle se pohybovat po zemi; obvykle je to rychlá chůze nebo běh.

letět

Letět je pohyb po vzduchu, například letadlem, ptákem nebo vesmírnou lodí.

uhánět

Uhánět: rychle a intenzivně běžet nebo jít, obvykle vyvolané strachem nebo obavami.

utíkat

Utíkat je hýbat se rychle pryč od místa, kde právě jsme.

pospíchat

Pospíchat znamená rychle se pohybovat či jednat, aby byl cíl dosažen co nejdříve.

spěchat

Spěchat znamená co nejrychleji se pohybovat, cíleně se snažit dostat se do cíle rychleji.

chvátat

Chvátat znamená jednat rychle a spěšně, zbývající čas efektivně využívat.

pouštět se do (práce)

Začít se systematicky věnovat nějaké práci; pustit se do ní s plnou vervou.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.

mít se <k čemu>

Mít se znamená být ve zdraví a mít dobrou fyzickou i duševní pohodu.

Podobná synonyma

přiléhat <co k čemu>

Přiléhat znamená být blízko nebo se dotýkat něčeho, být připojeno nebo přimknuté k čemukoliv.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

vložit <co do čeho>

Vložit znamená umístit něco dovnitř něčeho jiného.

oddělovat <co od čeho>

Rozdělovat, odlišovat nebo od sebe odloučit.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout znamená přijmout okamžité opatření k boji proti něčemu nebo k omezení škod, které by se mohly vyskytnout.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

zmocňovat se <čeho>

Uchopit a převzít do své kontroly, získat obecnou autoritu nad čím/kým.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat moc nebo kontrolu nad čím.

dávat <co pod co>

Dávat znamená poskytnout něco pod něčím jiným; jmenovitě přidat něco pod již existující věc.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit se na určitou aktivitu nebo úkol a pracovat na něm s plnou pozorností.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

dávat <komu> (požehnání)

Dávat požehnání znamená projevit lásku, podporu a dobro a přát jim štěstí a úspěch.

hodit se <k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat dané situaci nebo dané osobě.

vyvozovat <co z čeho>

Vyvozovat znamená získat závěry nebo závěry z informací, které jsou k dispozici.

rozhodnout se <k čemu>

Udělat jasné rozhodnutí o tom, co je třeba udělat.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: prosazovat něčí práva nebo požadavky, vyvinout úsilí pro získání něčeho.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit: přijmout, respektovat a provádět určité zásady, podmínky nebo plán.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená pečovat o něco a dávat pozor, aby to bylo zachováno a chráněno.

odpovídat <čemu>

Odpovídat <čemu> znamená reagovat na otázku nebo požadavek nebo dát na něj odpovídající reakci.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

ubránit se <čemu>

Ubránit se: odolat, zabránit účinkům, obránit se před útokem.

naučit se <čemu>

Získat schopnost a dovednost zvládnout nějakou činnost či dovednost.

považovat si <čeho>

Vážit si něčeho; uznávat hodnotu nebo důležitost čehosi.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

nedostávat se <čeho>

Nedostávat se: jít proti směru, nedosáhnout cíle, neuspět.

uvolnit <koho z čeho>

Uvolnit znamená odstranit zábrany, překážky a nedostupnost: uvolnit člověka z moci, ze strachu, z omezení.