Facebook

Ledaže - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu ledaže.

Význam: Ledaže je částečně spojka, která označuje nebo podmiňuje nějakou podmínku, která musí být splněna, aby se něco stalo.

jedině

Jedině: jedinečné, výlučné, jednorázové, nezaměnitelné, osamělé.

toliko

Toliko je předložka, označující množství nebo počet, obvykle používaná ve spojení s číslovkou.

pouze

Pouze znamená „jen” nebo „jenom”, znamená, že je to jediná možnost nebo jediný výsledek.

výhradně

Výhradně: s vyloučením všech ostatních, pouze a jen; naprosto, absolutně.

výlučně

Výlučně = zcela, pouze, jedině, vyloučením jiných možností.

leda

Leda je příslovce, které znamená "jen, snad, pouze, právě, skoro" a označuje nejmenší možnou míru.

Až je příslovce, jež vyjadřuje čas, místo nebo stupeň. Znamená "nejpozději" nebo "až do".

téměř

Téměř znamená "skoro, téměř, téměř, ale ne úplně".

skoro

Skoro znamená "téměř", nebo "přibližně". Je to náznak blížící se pravdě, ale ne dokončený.

takřka

Takřka znamená téměř nebo skoro, tedy něco, co je velmi blízko, ale ne úplně.

přímo

Přímo: související nebo se týkající věci; přímý, bezprostřední.

sotva

Sotva znamená "nanejvýš", "spíše než" nebo "s obtížemi". Obvykle se používá v kontextu, kdy je něco obtížné nebo se musí dělat s velkou opatrností.

jakmile

Jakmile: po určitém okamžiku nebo události, hned jak se stane něco jiného.

nuže

Nuže je forma slova, které se používá pro zdůraznění, že nastává čas k akci nebo odpovědi.

leč

Leč je spojka, která vyjadřuje vztah dvou protichůdných myšlenek. Například: "Miluji ji, leč nemůžu být s ní."

vyjma

Vyjma znamená mimo, kromě nebo vedle. Je to slovo užívané k popisu toho, co je vyloučeno nebo opomenuto, nebo k označení výjimky.

nanejvýš

Nejvyšší možná úroveň, stupeň, hodnota nebo úspěch.

jen

Jen je předložka, která vyjadřuje jenom, pouze nebo přesně.

jenom

Jenom je zájmeno, které vyjadřuje něco jako jediný, výhradní nebo omezený.

Podobná synonyma

téměř ne

Téměř ne: velmi málo, téměř žádný, skoro není.

téměř nový

Téměř nový: krátce použitý, v dobrém stavu, nevyužitý nebo mírně poškozený.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.

výlučné právo

Výlučné právo je právo, které uděluje výhradní právo k provozování určité činnosti, které se nedá vykonávat jinak.

přímo před

Přímo: Přímý, nezprostředkovaný, nezkreslený, přímý, bezprostřední.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

postoupit (sotva)

Předat, převést nebo přenést (např. odpovědnost, moc, právo, úkol) na jinou osobu nebo skupinu.