Facebook

Skoro - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu skoro.

Význam: Skoro znamená "téměř", nebo "přibližně". Je to náznak blížící se pravdě, ale ne dokončený.

jedině

Jedině: jedinečné, výlučné, jednorázové, nezaměnitelné, osamělé.

toliko

Toliko je předložka, označující množství nebo počet, obvykle používaná ve spojení s číslovkou.

pouze

Pouze znamená „jen” nebo „jenom”, znamená, že je to jediná možnost nebo jediný výsledek.

výhradně

Výhradně: s vyloučením všech ostatních, pouze a jen; naprosto, absolutně.

výlučně

Výlučně = zcela, pouze, jedině, vyloučením jiných možností.

leda

Leda je příslovce, které znamená "jen, snad, pouze, právě, skoro" a označuje nejmenší možnou míru.

ledaže

Ledaže je částečně spojka, která označuje nebo podmiňuje nějakou podmínku, která musí být splněna, aby se něco stalo.

Až je příslovce, jež vyjadřuje čas, místo nebo stupeň. Znamená "nejpozději" nebo "až do".

téměř

Téměř znamená "skoro, téměř, téměř, ale ne úplně".

takřka

Takřka znamená téměř nebo skoro, tedy něco, co je velmi blízko, ale ne úplně.

přímo

Přímo: související nebo se týkající věci; přímý, bezprostřední.

sotva

Sotva znamená "nanejvýš", "spíše než" nebo "s obtížemi". Obvykle se používá v kontextu, kdy je něco obtížné nebo se musí dělat s velkou opatrností.

jakmile

Jakmile: po určitém okamžiku nebo události, hned jak se stane něco jiného.

nuže

Nuže je forma slova, které se používá pro zdůraznění, že nastává čas k akci nebo odpovědi.

málem

Málem znamená téměř nebo blízko, ale ne úplně.

bezmála

Bezmála znamená téměř, skoro, něco jako blízko k tomu, ale ne úplně.

úplně

Úplný: celý, kompletní, úplný, úplný, neomezený.

Podobná synonyma

zblednout (úplně)

Zblednout je stav, kdy se člověk stává bledým, protože ztratil barvu kůže.

zarážet (úplně)

Zarážet znamená odmítnout, odrazit, zastavit, zabránit nebo zabrzdit.

prochodit <co> (úplně)

Projít (úplně): absolvovat všechny postupy a úkoly spojené s činností.

výlučné právo

Výlučné právo je právo, které uděluje výhradní právo k provozování určité činnosti, které se nedá vykonávat jinak.

uvolnit šroub (úplně)

Odšroubovat šroub/otáčet otočením doleva až do úplného uvolnění.

souhlasit (úplně)

Souhlasit je vyjádřit svůj souhlas s názorem, rozhodnutím nebo akcí druhé osoby.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

téměř ne

Téměř ne: velmi málo, téměř žádný, skoro není.

sežrat (úplně)

Zcela spolykat, sníst, do sebe pozřít.

přímo před

Přímo: Přímý, nezprostředkovaný, nezkreslený, přímý, bezprostřední.

zaplnit (úplně)

Naplnit významně, do detailu a beze zbytku.

úplně zničit

Zničit úplně; bez návratu; zcela zničit.

projednat (úplně)

Diskutovat o věci a dojít k závěru.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.

ne úplně

Ne: negativní odpověď, odmítnutí, odpor; nesouhlas, neschopnost, neúspěch; nepříznivost, neúspěch.

vyprázdnit <co> (úplně)

Vyčistit, opustit, zbavit obsahu.

spálit (úplně)

Zničit nebo zahubit ohněm, spálit úplně.

téměř nový

Téměř nový: krátce použitý, v dobrém stavu, nevyužitý nebo mírně poškozený.

postoupit (sotva)

Předat, převést nebo přenést (např. odpovědnost, moc, právo, úkol) na jinou osobu nebo skupinu.